Algemene voorwaarden

Copyright

‚ÄčNiets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van Sa! Media BV is ten strengste verboden. Door de website van sa24.nl te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt.

Disclaimer

Sa! Media BV besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. Toch kan Sa! Media BV noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. Sa! Media BV is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Sa! Media BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website sa24.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Sa! Media BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Wanneer u denkt dat informatie op deze website niet juist is, verzoeken wij u dat aan de redactie te melden.