Glasvezel op bedrijventerreinen Gorredijk

Als alles volgens plan verloopt ligt er begin juni dit jaar glasvezel op de bedrijventerreinen in Gorredijk. Bij de Stichting Glasvezel Bedrijventerreinen Gorredijk hebben zich 46 ondernemers gemeld die mee willen doen aan het project.

Het aantal belangstellenden lag aanvankelijk hoger, maar het concrete aantal deelnemers is voldoende om met de werkzaamheden te starten. De Stichting gaat nu de benodigde vergunning aanvragen bij de gemeente Opsterland en een aannemer selecteren voor de aanleg.

De ondernemers die zich tot nu toe hebben gemeld betalen 500 euro aansluitkosten. Ondernemers die zich nu nog aanmelden moeten meer betalen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de afstand van de onderneming tot een knooppunt. Na aanleg van het glasvezelnetwerk volgt er een zogenaamde veegactie waarbij de later aangemelde ondernemers alsnog worden aangesloten.

De gemeente Opsterland sluit 21 bouwkavels aan op het glasvezelnet en heeft hiervoor 63.000 euro gereserveerd. Met de aansluiting verwacht Opsterland dat de kavels beter in de markt liggen.

Verder lezen