Ondernemen

Energiezuinig bouwen: gunstiger lenen

Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Het is geen toekomstmuziek. Het bouwen van energiezuinige of energieneutrale woningen is vandaag al mogelijk. Financiers stimuleren deze ontwikkeling met speciale hypotheekvormen. De Rabobank kent bijvoorbeeld de GroenHypotheek met een rentekorting op hele duurzame woningen.

Om te bepalen hoe energiezuinig een woning is, wordt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) gehanteerd. De overheid stelt in bouwbesluiten steeds strengere voorwaarden aan de hoogte van de EPC. In 2050 moeten uiteindelijk alle woningen energieneutraal zijn, een EPC van nul. Voor een nieuwbouwwoning geldt nu een EPC-eis van 0,4.

Wie nu bij de nieuwbouw van een woning al investeert in een extra duurzame woning kan gebruikmaken van gunstige financieringsvoorwaarden. De Rabobank kent bijvoorbeeld de Rabo GroenHypotheek. Rabobank hypotheekadviseur Jelle Bijlsma: “Is bij een nieuwbouwwoning de EPC lager dan 0,26 dan is maximaal 100.000 euro onder de GroenHypotheek te financieren. Dat betekent dat er gedurende tien jaar een rentekorting wordt gegeven. Is de woning energieneutraal dan is het mogelijk 150.000 euro onder de GroenHypotheek te laten vallen.” Voor appartementen gelden lagere bedragen: 65.000 en 100.000 euro. Voorwaarde voor deze hypotheekvorm is wel dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een groenverklaring voor de woning afgeeft.

De GroenHypotheek geldt alleen voor nieuwbouw. Bij de koop van een bestaande woning gelden ook gunstiger voorwaarden bij investeringen in energiebesparende maatregelen. Een bank mag in dat geval van de wetgever maximaal 9.000 extra hypotheek geven bovenop de normale 101 procent. Wanneer de koper het huis direct helemaal energieneutraal maakt, is zelfs een extra hypotheek van maximaal 27.000 euro mogelijk. Hiervoor is echter geen hogere verstrekkingsnorm van de marktwaarde toegestaan.

Hoeveel hypotheek een bank kan verstrekken hangt volgens Bijlsma van twee zaken af. Een bank kijkt allereerst naar de waarde van de woning, de waarde van het onderpand. Daarnaast speelt het inkomen van de aanvrager een belangrijke rol. De gedachte achter gunstigere voorwaarden voor energiezuinigere woningen is dat de bewoner minder geld kwijt is aan energielasten en dus hogere woonlasten kan dragen. rabobank.nl/groenhypotheek en rabobank.nl/duurzaamverbouwen

Energiebespaarlening
Het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank hebben het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven geroepen om energiebesparende maatregelen te financieren. Het fonds is vooral bedoeld voor particulieren die wel willen investeren in energiebesparende maatregelen, maar daar op dit moment onvoldoende financiële reserves voor hebben. Het fonds verstrekt Energiebespaarleningen, een kortlopende lening tegen gunstige rentetarieven. Jelle Bijlsma: “Wil je bijvoorbeeld 10.000 euro investeren in energiebesparende maatregelen, dan is het niet interessant om een extra hypotheek af te sluiten. Daarvoor zijn de afsluitkosten veel te hoog. Persoonlijke leningen kennen een relatief hoge rente. De Energiebespaarlening is dan een mooi alternatief. Niet zelden is de energiebesparing hoger dan de kosten van de lening.” Voor particuliere woningeigenaren is de Energiebespaarlening maximaal 25.000 euro. energiebespaarlening.nl