Familieberichten in Sa!

Aanleveren

Het aanleveren van familieberichten voor de op woensdag te verschijnen krant kan tot dinsdagmiddag 12.00 uur. Weet u op dinsdagochtend dat u een familiebericht wilt plaatsen, maar is het materiaal nog niet klaar, laat het ons dan alvast weten. Dan kunnen we er rekening mee houden. Aanleveren van het materiaal op rik@sa24.nl

Tarieven

Sa! hanteert een tarief van 55 ct/mm. Uitgaande van éénkolomsadvertentie. De prijs is dan de hoogte (mm) x 55 ct. De meeste familieberichten zijn tweekoloms. De prijs is dan de hoogte (mm) x 110 ct.

Contact

Contactpersoon voor de familieberichten is Rik Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-2189 4828 en rik@sa24.nl. Rik is veel aan het bellen en kan dus in gesprek zijn. Spreek dan de voicemail in en zeg dat het om familieberichten gaat. Dan neemt hij zo spoedig mogelijk contact met u op.