Nieuws

Sweachster Radio weer in de lucht

Potlood Arend Waninge Map Gaswinning

Jasper Ypema, Michiel Postma en Sjoerd de Jong gaan vanaf donderdag 1 oktober weer de lucht in. Vier dagen lang verzorgen de radiozendamateurs een marathonuitzending vanuit De Buorskip in Beetsterzwaag. Het is de tweede editie van Sweachster Radio.

Radio maken in de ether mag niet zomaar. Je hebt een pakket aan vergunningen nodig en belangrijker nog: een radiofrequentie. Die wordt een zendamateur alleen verleend als er een evenement gekoppeld is aan de uitzending. Sjoerd de Jong: “We meitsje al langer radio, mar foarich jier ha we der foar it earst in evenemint oan koppele. Doe ha we mei de maratonútstjoering jild ynsammele foar de CliniClowns.” En daarmee hebben de zendamateurs een traditie in gang gezet. Jaarlijks vier dagen lang non-stop radio maken voor een goed doel. Dit jaar is dat de Bosheuvel van Beetsterzwaag, de dit jaar geopende speelplaats in het bos bij het dorp. Bankjes of picknicktafels moeten er komen. “At de bern boartsje, wolle âlders graach sitte.” Het vinden van sponsoren voor dit doel was best lastig, vertelt Sjoerd. “Yn it doarp is de Bosheuvel bekend genôch, mar bûten De Sweach net sa. Dat wie ferline jier mei CliniClowns wol oars.”

Van de marathonuitzending van vorig jaar hebben de zendamateurs veel geleerd, vooral op organisatorisch vlak. “Foarich jier mochten minsken by ús efter de draaitafel komme, dat wie fierstente drok. Dat dogge we dit jier net wer.” Ook is de ingang verplaatst. De mannen zenden uit vanuit De Koepel. Toegang tot dit deel van De Buorskip is nu via clubhuis Oer it Brechje aan Kerkepad Oost 41. Het team achter Sweachster Radio is dit jaar uitgebreid met Ingrid Kerstma en Anneke de Jong. Zij verzorgen op de achtergrond alle administratieve werkzaamheden.

Donderdagmorgen klokslag zes uur start de uitzending op 107.3 FM en via www.sweachsterradio.nl. Vrijdagavond (vanaf 20.00 uur) is er livemuziek van coverband Challenger. Zaterdagavond staat in het teken van een vinylcompetitie. “Dan komme der tsien piraten út it hiele lân wei om harren bêste vinylplaat te draaien. In sjuery heart dan hoe’t it publyk derop reagearret en sjocht hoe’t se draaie.” Tijdens de gehele marathon, die zondag om 18.00 uur eindigt, kunnen verzoekplaatjes worden aangevraagd via 06-2725 2300.