Nieuws

33.000 zonnepanelen op het water (met video)

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Meer zon dan vrijdagmiddag was eigenlijk niet mogelijk. Een mooi moment voor het officiële startsein van de aanleg van een drijvend zonneveld op de zandwinput tussen Nij Beets en Beetsterzwaag.

Tientallen Roemeense monteurs aan de productielijn aan de rand van het water. Ze zorgen voor de montage van de zonnepanelen op de drijvende constructie. Is er een ponton klaar dan trekt een bootje het gevaarte het water op. Hoewel vrijdagmiddag het officiële startsein was, dreven de eerste zonnepanelen al op het water. Er zit druk op de planning om de aanspraak op subsidie niet te verliezen.

Wethouder Anko Postma bekende dat hij aanvankelijk sceptisch was over het initiatief. “Zoveel panelen en op deze plek. Het was ook een lang proces, maar nu is het zover.” GroenLeven legt in totaal 33.000 zonnepanelen (twaalf hectare) op de plas die eigendom is van Van der Wiel. De opgewekte energie is voldoende voor zo’n 4.000 huishoudens.

Krigel

Energiecoöperatie Krigel en Plaatselijk Belang Beets is nauw bij het project betrokken. Volgens Rick van Houten van Plaatselijk Belang had het dorp eerst heel andere plannen bij de toekomstige bestemming van de plas. “Wy tochten earder oan in rekreatieve ynfolling, mar wy binne de gesprekken oangien en úteinlik binne wy ek by elkoar kaam.”

Onderdeel van het project is een gebiedsfonds dat GroenLeven met 300.000 euro vult. Volgende week wordt de stichting die het fonds moet beheren officieel opgericht. “Wat we mei it jild dwaan geane witte wy noch net”, vertelt Sipke Veltman van Krigel. “Mar it moatte eins duorsume projekten wêze dy’t ek wer jild opsmite. It jild is net bedoeld foar de spigeltsjes en kraaltsjes foar it doarp.”

Na een onlangs in gebruik genomen project aan de Skieppeleane in Ureterp, is de zandwinput het tweede project van GroenLeven in Opsterland. Vrijdag maakte GroenLeven bekend ook het grote zonneproject op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp uit te voeren. Ze hebben het plan overgenomen van de Spaanse en Japanse projectontwikkelaars die de vergunningen voor het project hebben geregeld. GroenLeven schat in over ongeveer een half jaar ook hier met de aanleg te kunnen beginnen.