Serie Hier is het feestje

3:54 seconden onsterfelijke roem

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

De zestien deelnemende ploegen aan het Iepen Fryske Kampioenskip Tobbedûnsjen komen vooral uit Katlijk en Mildam zelf. Des te beter. Niks mooiers als leedvermaak in eigen kring. Alleen omroeper Johan Vlemmix komt van buiten. “Johan heart no ien kear by it tobbedûnsjen. Hy hat it ûtfoun.”

De mannen van ‘Baltsje Klappen’ – officieel Tennisvereniging Mildam en Omstreken – doen nog een laatste check aan hun tobbe voordat het gevaarte straks met de verreiker op de zeephelling wordt getild. Vorig jaar behaalde Baltsje Klappen met het thema ‘Love Game’ de publieksprijs, een opblaaspop figureerde daarbij als tennislerares. De tobbe zonk weliswaar direct na de plons in de waterbak, maar drijvend op de opblaaspop wist ploeggenoot Wilco tot hilariteit van de toeschouwers de trekbel toch nog te bereiken. Dit jaar gaan de tennisvrienden met ‘De Glijdende Rechter’ echt voor resultaat. “Wy ha de fideobylden fan ferline jier analysearre en de nedige oanpassings dien.” ‘Rechter’ Wilco, in het dagelijks leven advocaat, zal op de ‘rechtplank’ door maat Bart worden gelanceerd richting bel. “As in fleanende toga.”

Levenslange hobby

“De waterbak is nog mooier dan vorig jaar”, jubelt Johan Vlemmix. De omroeper kan het weten , in zijn veertig jaar tellende tobbedanscarrière heeft hij toch al zo’n 150 afdalingen achter zijn naam staan. Een levenslange hobby waar de Brabander maar geen genoeg van krijgt. “Nog steeds reis ik zomers het hele land door om tobbedansen te presenteren. Komende week sta ik weer in Houten en vervolgens in Eersel en Pijnacker. Maar nergens hebben ze het zo goed voor elkaar als hier.”

De jongerencommissie van dorpsfeest Katlijk/Mildam heeft zich over de opbouw van de waterbak en de glijstellage ontfermd. “De glijbaan heeft een hellingspercentage van 30 procent en omgekeerd de tobbes ook. Zo gaan de deelnemers in ieder geval in horizontale zit naar beneden,” legt commissielid Frank Heida de mores uit. “En om de spanning wat op te voeren, hebben we dit jaar de bel wat verder naar achteren geschoven.” De commissie controleert ook op veiligheid, vult Janne Krekt met schorre feeststem aan. “Sa ha in pear dielnimmers noch eefkes wat útstekkende skroeven weiflekse moaten. En yn de bak stiet in professioniele dûker fan de brânwacht.”

Meiden van K3

Het buitenterras van de feesttent grenst aan de waterbak en zit afgeladen vol. Zo ook de platte karren met daarop de zittribunes. Na de paar seconden onsterfelijke roem vist een grote shovel elk wrak uit de waterbak om het vervolgens onbarmhartig aan de zijkant van het feestterrein te dumpen. De meidengroep ‘Wanted’ is als vijfde aan de beurt. Voorgangers ‘De Rolmaatjes’ hebben net de onwaarschijnlijk snelle tijd van 3:54 seconden neergezet, maar daar laten de als K3 uitgedoste meiden zich niet door uit het veld slaan. Zelfverzekerd gebruiken ze de strobalen langs het waterbad als catwalk om voordat ze de stellage beklimmen een sexy show neer te zetten. Dan helmpje op en abseilen maar. Recht naar de bodem, proestend komt K3 onder luid gejuich weer boven.