Gouden Turf 2020

De Gouden Turf 2020: De Denktank

Camera Sietse de Boer Potlood Inge

Bij de verkiezing van De Gouden Turf staan dit jaar opnieuw vrijwilligers in het zonnetje; burgers die een deel van hun vrije tijd besteden aan het organiseren van verenigingen of activiteiten. De publieksprijs voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisatie van het jaar is een initiatief van de politieke partij GroenLinks-OpsterLandersDeze week in Sa! een portret van drie van de zes genomineerden. Volgende week volgen de andere drie. De derde genomineerde: De Denktank.

Woonplan voor leefbaar dorp

Hetty Visser is de enige vrouw in het gemêleerde gezelschap van de Denktank Terwispel, dat het initiatief nam voor een Woonplan. “In deze coronatijd is het lastig om ruggespraak met de inwoners van het dorp te houden. Jammer dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten.” De Denktank Terwispel zette vier jaar geleden vier sporen uit voor de toekomst van Terwispel.

Een van die sporen resulteerde in een Woonplan. “Wij willen de toekomst van ons prachtige dorp groen, leefbaar en duurzaam houden. De school telt nu nog 80 kinderen, nog niet zo lang geleden waren dat er meer dan 150. Een belangrijke oorzaak van de daling: er wordt niet meer gebouwd. En vergrijzing en ontgroening doen de rest. Het dorp zit op slot. En daar willen we wat aan doen.”

De Denktank is onderdeel van Plaatselijk Belang Terwispel. Het Woonplan is inmiddels in een behoorlijk vergevorderd stadium. De gemeente Opsterland is positief over het plan dat voorziet in de bouw van 26 woningen op een prachtige plek naast ‘t Feantsje, richting Kolderveen. De nieuwe woningen zijn voor alle leeftijden.

Het plan bevat ook een vorm van sociaal wonen: zes huizen onder één dak met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Alles is doorgerekend, de architect heeft een plan gemaakt en er is inmiddels een maquette. De deskundige vrijwilligers van de Denktank kunnen veel vragen zelf beantwoorden. Het moet zo duurzaam mogelijk, maar het moet ook betaalbaar zijn.

“Meer dan twintig woningen zijn nodig om de grondprijs onder de 200 euro per vierkante meter uit te laten komen. Dat kan in het huidige plan. Wat ons betreft kan dit jaar de schop de grond in. Wij zijn er klaar voor!”

Stemmen voor Gouden Turf
Inwoners van de gemeente Opsterland kunnen van 18 februari tot en met 1 maart stemmen op de kandidaten voor De Gouden Turf via opsterland.groenlinks.nl. In verband met de coronamaatregelen wordt De Gouden Turf 2020 op 3 maart 2021 digitaal uitgereikt. 

De andere genomineerden:
https://sa24.nl/nominaties-de-gouden-turf-2020/
https://sa24.nl/nominaties-de-gouden-turf-2020-2/