Cultuur

80 jaar Oefening Kweekt Kunst

Camera Marije Geertsma Potlood Arend Waninge

Het vaandel, aan de wand in het prachtige nieuwe dorpshuis, laat er geen misverstand over bestaan. Muziekvereniging OKK is opgericht op 1 augustus 1938, deze zomer 80 jaar geleden. En Oefening Kweekt Kunst is nog springlevend.

Dat is bijzonder in een tijd waarin muziekverenigingen het moeilijk hebben. Bovendien telt het kleine Jonkerslân amper 300 inwoners. De circa 25 muzikanten die iedere vrijdagavond in het dorpshuis repeteren, komen dan ook allang niet meer allemaal uit eigen dorp. De ledenlijst vermeldt ook adressen uit bijvoorbeeld Langezwaag, Beetsterzwaag, Terwispel, Jubbega, Hemrik en Leeuwarden. Volgens het bestuur komt dat vooral door de gemoedelijkheid en gezelligheid. “Eins mei de feriening wol Oefening Kweekt Wille heten”, lacht Saapke de Groot.

Maar aan de kunst mankeert het ook niet. Sinds twee jaar staat OKK onder leiding van Geertje Sybesma. “Sy hat oare ideeën en de wyn derûnder. Wy wolle ek echt wol wat goeds delsette”, vertelt Bauke de Grouw. Hij speelt alweer enige jaren mee. Ooit toevallig aangewaaid, weer vertrokken, eens weer meegespeeld en toen weer blijven hangen. Het is volgens Tineke Vlietstra wel tekenend voor de vereniging. “Wy hâlde ús eagen hieltyd goed iepen. Jo moatte jo der wol by jaan. Sa fine wy hieltyd wer nije leden, mar ek nije plakken en gelegenheden om as korps te spyljen. Wy wolle ús profilearje en smite geregeldwei ergens in angeltsje út.”

De aanwas van jeugd is zoals bij alle muziekverenigingen een teer punt. Toch telt OKK ook op dit moment enkele jeugdleden. Hieke Postma, al bijna 50 jaar van de partij: “Jo blaze net samar mei. Fuort súkses is der net, der moat earst wol wat barre. Dat is foar jeugd wolris lêstich.” Bij de samenstelling van het jubileumprogramma, afgelopen zaterdag, is rekening gehouden met de jongeren. Disney was het centrale thema, onder meer Mary Poppins, Jungle Book en Pocahontas kwamen voorbij. Het concert begon ook eerder om het voor ouders en kinderen aantrekkelijker te maken om te komen kijken en luisteren. Bij de ombouw van de oude school tot dorpshuis is rekening gehouden met de wensen van OKK, bijvoorbeeld bij de keuze van het plafond. Zodat het geluid goed klinkt in de zaal. Ook de goedgevulde zaal, afgelopen zaterdag, laat zien dat Jonkerslân nog steeds van OKK houdt, ook na tachtig jaar.