Nieuws

Aanpak Sweachster- en Gerdyksterwei 

Potlood Redactie

De gemeente Opsterland pakt in het voorjaar de Sweachster– en Gerdyksterwei aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het gaat vooral om delen van de weg tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag waar de bomen het dichtst op de weg staan. Op deze delen daalt de maximumsnelheid naar 60 km per uur. Bovendien worden de kruisingen gelijkwaardig, waardoor verkeer van rechts voorrang heeft. Ook worden er drempels, plateaus en een tweekleurige slijtlaag aangebracht.

De gemeenteraad stelde in november 2019 al 100.000 euro beschikbaar voor het verkeersveiliger maken van de weg. Voorwaarde was wel dat er ook geld uit andere bronnen op tafel kwam. Een poging bij de provincie Fryslân mislukte, maar eind vorig jaar kende de Rijksoverheid 72.000 euro toe voor het project.  

Delen