Cultuur

Adri de Boer nu full time muzikant

Potlood Arend Waninge

Met de presentatie van zijn nieuwe cd ‘Tiid’ markeert Adri de Boer de start van een nieuwe fase in zijn leven. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: een leven als fulltime artiest. ‘Fielst de frijheid al fan hjoed? It hinget yn de loft’, zingt hij. De kleine zelfstandige heeft er zin in.

Hij werkt al 42 jaar in de geestelijke gezondheidszorg. Mooi werk, met prachtige mensen. Maar alle ontwikkelingen in de zorg maakten het er de laatste jaren niet leuker op. Die ballast is Adri de Boer nu kwijt. “Ik bin 59 jier en fûn it wol tiid foar in nije stap.” Als een vrij man kiest hij nu voor een fulltime muzikantenbestaan. Hij liep al een poos met dit idee rond en investeerde volop tijd in deze nieuwe fase in zijn leven. De agenda staat dan ook al vol optredens. Daarnaast geeft Adri nu ook les als gitaar- en zangdocent en vindt hij het leuk om nieuwe talenten te coachen. Het kan nu allemaal. “Ik sjoch allegear nije kânsen. En ik bin net fiis fan wurkjen. Dat skeelt.”

Verrassende ontmoetingen
Eigenlijk is Adri een beetje een sjaggeraar, maar dan in positieve zin. Altijd op zoek naar nieuwe projectjes, nieuwe mogelijkheden om zijn muzikale passie in te vullen. “Ik kom yn de muzykwrâld in protte minsken tsjin. As ik tink dat wy wat foarelkoar betsjutte kinne, dan sis ik dat. Rjocht op de man ôf.” Verrassende ontmoetingen leiden niet zelden tot iets moois. Zo blijkt ook weer op zijn nieuwe cd. De hoes van ‘Tiid’ en het bijbehorende tekstboekje  bevatten sfeervolle tekeningen van Cor Dam, een oud-buurjongen uit Adri’s geboortedorp Surhuisterveen. “Yn myn earste jierren wennen wy neist elkoar. Ik hie noch nea mei him praat, ik wie noch mar twa doe’t wy ferhuzen. Fia Facebook socht Cor kontakt en moast sjen wat derfan komt.”

Ook muzikaal kent ‘Tiid’ verrassingen, zoals een Friese vertaling van ‘The Family Tree’ van Venice. De tekst van ‘De Stambeam’ is van Adri zelf, de schitterende begeleiding van de bekende pianist Cor Bakker. Ze kwamen elkaar ooit tegen op een groot concert in Surhuisterveen. “De organisaasje frege in pear dagen fan tefoaren at wy wat tegearre dwaan koenen. It klikte. De kontakten binne bleaun.” Ook op zijn vorige cd, ‘Oer alles skynt de Sinne’, werkten de twee al samen. Toen in de Friese vertaling van ‘Voor Haar’ van Frans Halsema.

Adri is al meer dan dertig jaar actief in het Friese muziekwereldje. Eerst als solist, later met de band Adri en Sa en sinds eind jaren negentig weer als solist. “Yn ’98 wûn ik Liet mei ‘Soan’. Dat waard in grut súkses, mar it wie de nekslach foar de band.” Adri sluit niet uit dat hij nog eens weer met een band gaat werken, maar het solistenbestaan bevalt ook goed. “Do hoechst mei folle minder agenda’s rekken te hâlden.”

Twee vrouwen
Het afgelopen jaar was voor Adri best heftig. Hij stond voor een grote stap in zijn leven. Bovendien  overleden binnen een half jaar zowel zijn zus Nel als zijn schoonmoeder, twee vrouwen met wie hij een goede band had. Het zijn dit soort levenservaringen die Adri steeds vaker terug laat keren in zijn muziek. Het nummer ‘Oer it Waad’, met tekst van Giny Bastiaans, liet hij aan zijn zus horen toen ze samen met de andere broers en zussen een weekend op Ameland zaten. “Dat wie har grutte winsk. It Waad wie alles foar har.” Op de begrafenis van zijn schoonmoeder klonk ‘De Tiid hâldt gjin skoft’ dat hij speciaal voor haar schreef. “Ik skriuw hieltyd mear sels de teksten. Fan de alve nûmers op de nije cd ha ik seis hielendal sels skreaun. Dêr bin ik wol grutsk op.” Het is het resultaat van vooral veel kilometers maken. Hij heeft erin geïnvesteerd, onder andere door cursussen te volgen en actief te zijn in een schrijverscollectief. “De komponist yn my is mear ûntwikkele as de tekstskriuwer. Dat is sa. Tekst moat in kop en in kont ha, dat falt net altyd ta. Hoe maklik it miskyn ek liket. At de tekst klear is, dan skriuw ik der sa muzyk by.” 

Vijfde album
‘Tiid’ is Adri’s vijfde soloalbum. “It waard wolris wer tiid, de foarige wie fjouwer jier lyn.” Regelmatig een cd uitbrengen ziet Adri als een must. “In cd is hjoeddedei foaral in lúks fisitekaartsje. Sa moast it sjen. Mei de ferkeap fertsjinnest neat, moast bliid wêze at de kosten derút binne.” Maar met een nieuwe cd laat je wel zien dat je er bent, dat je nog steeds muziek maakt. En dat is volgens de zanger uit Lippenhuizen nodig. “Ik ha net te kleien oer oandacht op de radio, mar yn fergeliking mei oaren is it wol minder. Ik sit net yn de populêre hoeke. Yn feesttinten bin ik ek net in soad. Ik meitsje foaral ferskes om nei te lústerjen.” Adri weet dat hij een vast publiek heeft, maar dat betekent niet dat hij achterover gaat leunen. “Ik bin bot aktyf om mysels sjen te litten. Ik bin der wis fan dat dêrom de aginda ek noch fol sit.”

Cd-presentatie
Adri de Boer presenteert zijn nieuwe cd op 11 oktober (15.00 uur) in De Buorskip in Beetsterzwaag. Omrop Fryslân-presentator Willem de Vries verzorgt de presentatie. Met muziek van Adri zelf, begeleid door Bernard Holtrop, Arvan Blok, Richard Veltman en Johannes Rudolphi. Sjoerd & Sieberein verzorgen een gastoptreden. Entree: gratis.