Nieuws

Afblazen eindexamens: een godsgeschenk

Niet te vroeg juichen maar het komt wel goed uit. Silke Huisman (17) uit Gorredijk is best blij dat de centrale schoolexamens vervallen. Haar eerste reactie toen ze het nieuws dinsdag hoorde: “Bizar, hiel bizar. Ik koe it my hast net foarstelle mar eins is it in godsgeschenk.”

Het is niet zo dat Silke met twee vingers in de neus door haar examenjaar Havo aan OSG Sevenwolden fietst. “Ik kom fan it vmbo, dit is myn twadde jier havo. It is in pittich jier en ik striid bot foar dit diploma.” Op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk volgde ze de havo-route met na klas 3 de overstap naar havo 4 in Heerenveen. “Ik stean der no reedlik foar mei twa fiven.”

Dat het centraal eindexamen vervalt, vindt Silke een groot voordeel. “Op dat eksamen hast bygelyks lêsteksten foar de talen. Ast dêr dan net sa goed yn bist, sa as ik, dan kinst wolris fale.” Die leesteksten hoeft ze nu niet te doen en dat betekent een opluchting. “Ik siet der bot oer yn mar tink dat  ik op dizze manier no wol slagje.” Niet voor niks want de leestekst Engels voor haar eindexamen vmbo, leverde haar een dikke onvoldoende op. “En dat wylst ik in 9 stie foar Ingels. Der is no wol in lêst fan myn skouders ôf.”

Wanneer de afsluitende tentamenperiode is, weet Silke nog niet. Ze moet tentamens doen voor biologie, scheikunde, wiskunde, aardrijkskunde, Duits, Nederlands en Engels. “Ik bin my wol goed oan it foarbereiden want se kin sa sizze: dan en dan is it.” Wel werkt ze iets vaker bij de Etos in Gorredijk. “Se roppe my wol op en sizze: do hast no wol tiid.” Met haar diploma op zak hoopt Silke haar studie te kunnen vervolgen met hbo-v, verpleegkunde dus.