19 mei

Expositie Tussen donkere en lichte dagen

Grietenijhuis, Hoofdstraat 17, Beetsterzwaag van 13:00 uur tot 18:00 uur
Omschrijving

Kunstwerken, schilderijen en beelden van vier kunstenaars uit Friesland worden gecombineerd met schilderijen en foto’s van vier kunstenaars uit Nederland. Het gaat over geluk en tegenspoed, het verglijden van de tijd, entre chien et loup, voorbije dagen en toekomstige uren, het gemis naar wat nooit is geweest en het verlangen naar wat ooit zal komen, de korte tijd tussen het prille begeren en de avonddeemstering van het leven. Er zijn schilderijen en beelden te zien van de volgende kunstenaars: Armando, Machteld van Buren, Jan Dibbets, Thamar Haak, Hans van Hoek, Alle Jong, Martin Tissing, Ids Willemsma. De expositie is georganiseerd door “Projectruime-Hoofdstraat 17” en “Galerie Schoots + Van Duyse, Antwerpen” in samenwerking met deze partners: Tresoar, Leeuwarden; Kunstruimte Wagemans, Beetsterzwaag; Prentwerk, Groningen; Melklokaal, Heerenveen; BorzoGallery, Amsterdam; Livingstone Gallery, Den Haag; en Cultbee.

Terug naar agenda overzicht