09 nov

Jan Arendz/Marijke Geertsma/Anke Bijlsma: De man fan dyn libben

De Skâns, Gorredijk van 20:15 uur tot 22:15 uur
Omschrijving

JAN ARENDZ, MARIJKE GEERTSMA EN ANKE BIJLSMA ‘DE MAN F AN DYN LIBBEN’

‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin. Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him. Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in moaie jongere frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke. Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek? Neat is wat it liket… In tragikomeedzje fol leafde en wraak, skreaun troch Arthur Japin n.o.f. syn boek ‘De man van je leven.’ Yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma. Rezjy: Bruun Kuijt.

Zaterdag 9 november 2019 | 20.15 uur
€ 20,75 (incl. consumptie)

Terug naar agenda overzicht