15 jul

Lezing: De collectie Van Lynden-Van Pallandt op waarde geschat

De Buorskip, Beetsterzwaag van 20:00 uur tot 21:15 uur
Omschrijving

Lezing door Dr. Jenny Reynaerts, senior conservator schilderijen, RIJKS Museum Amsterdam. Het echtpaar Van Lynden-Van Pallandt verzamelde een indrukwekkend aantal van bijna 90 schilderijen, die ze aan het Rijksmuseum nalieten. Een aantal daarvan vormt een vaste waarde in de museumzalen, zoals ‘La Corniche bij Monaco’ van Monet (zie foto). Het prachtige ‘Oktober’ van Daubigny hangt vrijwel permanent in het Van Gogh Museum. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de kunsthistorische kwaliteit van de collectie, destijds en nu. En aan de hand van de verzamelgeschiedenis zal deze prominente spreekster proberen de smaak van beide echtelieden te traceren. Reserveren aanbevolen! Kaarten 10 euro, te koop via website. Dit is de tweede lezing van de lezingenserie door prominente sprekers bij de Van Lynden Buiten-tentoonstelling “Van Lyndens Erfenis”, die vanaf juni tot eind september in de tuinen van Lyndenstein te zien is.

Terug naar agenda overzicht