11 nov

Lezing over kunstenaar Armando

Dorpskerk, Beetsterzwaag van 15:00 uur tot 16:15 uur
Omschrijving

“Armando – Tussen het weten en begrijpen”. Deze veelzijdige kunstenaar is op 1 juli j.l. overleden. Yvonne Ploum, kunsthistorica, Armando-expert, adviseur en curator bij ‘Kunst van Ploum’ was 6 jaar lang directeur van het ‘Armando-museum’ in Oud-Amelisweerd en was beheerder van de Armando Collectie. Zij geeft de lezing en zal ook de expositie Skjin Laai/Tabula Rasa toelichten, waar enkele spectaculaire kunstwerken van Armando te zien zijn. Deze tentoonstelling is in Projectruimte 17 in Beetsterzwaag, tot en met 16 december 2018. Skjin Laai/Tabula Rasa is Fries en Latijn voor ‘schone lei, onbeschreven blad’. De dichter of kunstenaar zit voor zijn witte papier en opeens vallen er woorden en beelden. Waar komen die woorden en beelden vandaan? Uit de leegte? Zomaar? Georganiseerd door TRESOAR – Fries Historisch en Letterkundig Centrum, www.tresoar.nl – en werkt voor dit project samen met Galerie Schoots en Van Duyse te Antwerpen en met CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag) – www.cultbee.nl

Terug naar agenda overzicht