15 feb

O&O spilet De erfenis fan muoike Bella

Kafé De Alde Slûs, Jubbega vanaf 20:00 uur
Omschrijving

Toanielferiening O&O spilet op de sneonen 8 en 15 febrewaris (20.00 oere) de klucht ‘De erfenis fan muoike Bella’ yn kafee De Alde Slûs. Beide kearen is der nei ôfrin muzyk. De muoike fan Albert en Berend is ferstoarn. De mannen bin der eins wol bliid mei, want no sille se erve. Mar dy erfenis is in wat yn ferfal rekke beautysalon. Berend is derfan oertsjûge dat dizze salon mei in kwast ferve en in lytse ferbouwing letter foar goud jild te ferkeapjen is. De salon soe eins wol trochdraaie moatte tidens de ferbouwing. Mar is dat wol sa’n goed plan? En binne de broers wol de ienige erfgenamen?  Reservearje kin fia 0516-462653 of oen01932@gmail.com.

 

Terug naar agenda overzicht
Delen