14 sep

Open Monumentendag St Hippolytuskerk Olterterp

Achterwei 6, Olterterp van 11:00 uur tot 17:00 uur
Omschrijving

Zaterdag 14 september van 11:00-17:00 uur OPEN MONUMENTENDAG Sint Hippolytuskerk Olterterp

Achterwei 6 Olterterp (bereikbaar via pad tegenover restaurant “Het Witte Huis”)

EXTERIEUR
De kerk is omstreeks 1500 gebouwd in gele en rode baksteen van groot formaat. De kerk wordt verlicht door smalle spitsboogvensters met glas-in-lood ramen. De oostmuur heeft een trapgevel, waarbij de traptreden van ezelsruggen zijn voorzien. Ook de westelijke gevel heeft aan weerszijden van de toren een trapgevel.
De kerk is in 1912-193 op een vrijmoedige, romantische wijze gerestaureerd in opdracht van mevrouw B.W.T. Sandberg van Boelens. De kerk functioneerde sinds de achttiende eeuw min of meer als privékapel van deze familie, die hier een buiten had.
INTERIEUR
De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de Tien Geboden. In de kerk vallen meteen de grote grafstenen van de Van Boelens en die van de aangetrouwde Lycklama à Nijeholts op. Het Van Boelenswapen is te herkennen aan de eikeltjes en de vlasbloem, een herinnering aan het vlas dat hier verbouwd werd.
Tegenover de preekstoel staat een herenbank. Tegen de sluitmuur van het koor hangen twee rouwborden.
TOREN
De toren is in 1744 aan de kerk toegevoegd. Ayzo van Boelens en Rinske Lycklama à Nijeholt betaalden hiervoor 500 gulden. Een gedenksteen boven de ingang herinnert hieraan. De toren is sinds de Franse tijd eigendom van de gemeente Opsterland.

Terug naar agenda overzicht
Delen