17 jan

Theo Doreleijers: Laten we bij het (jeugd)strafrecht meer de hersens gebruiken

Witte Kerk Hemrik, Hemrik van 20:00 uur tot 22:00 uur
Omschrijving

Theo Doreleijers, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het VUmc in Amsterdam. geeft in het filosofisch/literair café van de Witte Kerk Hemrik een lezing.
“Laten we bij het (jeugd)strafrecht meer de hersens gebruiken”

In de afgelopen jaren zijn we veel meer te weten gekomen over het samenspel van hersenfuncties en crimineel gedrag bij jongeren. Van de jongeren in gevangenissen heeft 90 procent een psychiatrische stoornis. Cameratoezicht, extra controleurs, openbaar vervoerverbod, snelrecht: het moet allemaal. Maar of het ook helpt? Psychiater Doreleijers heeft een andere oplossing. ‘Ik vecht voor het herkennen en erkennen van de psychiatrische stoornissen bij mensen die zich misdragen. ADHD kán crimineel gedrag opleveren. Van de kinderen die vóór hun twaalfde met de politie in aanraking komen, heeft de helft een psychiatrische stoornis, bij de helft daar weer van gaat het later ook daadwerkelijk mis. Die kinderen moeten gescreend worden, want gedragsstoornissen zijn heel goed behandelbaar. Mijn boodschap luidt dat het jeugdstrafrecht aangepast moet worden nu we zoveel meer weten over achtergrond en aanpak van jeugdcriminaliteit.’

Over de spreker:

Theo Doreleijers was bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie bij het Departement Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Op dit moment is hij directeur van de Academische Werkplaats Rotterdamse Risicojeugd, waar een groot project opgezet wordt om het aantal multiprobleemjongeren terug te dringen. Hij is sedert tien jaar lid van de Raad voor strafrechttoepassing en jeugdbescherming. Hij is een autoriteit op het gebied van het raakvlak jeugdpsychiatrie en criminaliteit.

Entree € 6,- inclusief koffie of thee vooraf. Reserveren is noodzakelijk, www.wittekerkhemrik.nl
Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

Terug naar agenda overzicht