Nieuws

Alternatief bouwplan groenstrook Loevestein

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Er komt een ander voorstel voor woningbouw op de groenstrook tussen School Loevestein en de straat Fontein in Gorredijk. Een motie van Opsterlands Belang met die oproep kreeg steun van de andere collegepartijen PvdA en ChristenUnie. Oppositiepartijen waren kwaad over de gang van zaken. 

Het alternatieve plan moet een strook groen overlaten aan de schoolzijde en een vergelijkbare financieel resultaat opleveren als de oorspronkelijk geplande dertien woningen op dit terrein. De motie was tegen het zere been van oppositiepartijen VVD, FNP en BAS Opsterland. Zij kwamen met een motie die opriep de plannen voor bebouwing van deze strook te bevriezen en elders in plan Loevestein plek te zoeken voor de dertien woningen.

Tot eind vorige week was het de bedoeling om deze motie samen met Opsterlands Belang in te dienen. Maar de grootste fractie in de Opsterlandse raad trok de steun in nadat raadsleden vertrouwelijk de onderbouwing van de cijfers van het plan mochten inzien. “Wy soenen dan 300.000 euro lizze litte, dat is in protte jild”, aldus Jaco de Jong (Opsterlands Belang). Harm de Jong (FNP) ergerde zich over deze koerswijziging. “It is wol dúdlik wêr’t de macht leit en net wêr’t de krêft leit. Opsterlâns Belang luts de brêge fan it kolleezjefort wer omheech. Daalk stimme se tsjin in moasje dy’t se sels mei skreaun ha.”

Gewekte verwachtingen

De oppositiemotie kreeg ook geen steun van het CDA, die de financiële consequenties te groot vindt en een bestemde locatie niet braak wil laten liggen. Sjors Veenstra verbaasde zich wel over Opsterlands Belang dat twee weken geleden nog pertinent tegen bebouwing van de groenstrook was. Ook Johan Sieswerda (GroenLinks-OpsterLanders) sprak over gewekte verwachtingen. “Van de grote politieke broek is maar een klein zwembroekje overgebleven.” Opsterlands Belang is door de hoeven gezakt, vond René Koopmans (D66). “En dat is de partij die eind vorig jaar in Sa! een groot verhaal hield over dualisme.” Het verweer van Jaco de Jong dat de financiële cijfers pas laat op tafel kwamen, sneed volgens de oppositie ook geen hout. “Die globale cijfers waren al veel eerder bekend.

Wethouder Anko Postma (Opsterlands Belang) vond de coalitiemotie uitvoerbaar en gaat met de projectontwikkelaar die voor dit terrein al een plan maakte, in overleg over een alternatief plan.

Er ontstond discussie over het oorspronkelijke plan van dertien woningen vanwege bezwaren uit de buurt. Sommige raadsleden vrezen ook dat bouw op deze strook eventuele uitbreiding van School Loevestein in de weg staat.

Dit schreef Sa! eerder over deze kwestie:

Kritiek op bebouwen groenstrook Loevestein Gorredijk – Sa! 24 (sa24.nl)

Omwonenden willen groenstrook behouden – Sa! 24 (sa24.nl)

Delen