Nieuws

Ambulance Nieuwehorne 24-uurs

Potlood Arend Waninge

Sinds vorige week vrijdag beschikt de ambulancepost in Nieuwehorne over een 24-uursbezetting. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân heeft sinds januari 2015 een ambulancepost in Nieuwehorne. De extra uitvalsbasis bleek noodzakelijk, nadat onderzoek uitwees dat de aanrijtijd van ambulances in de regio Jubbega, Gorredijk en Noordwolde te lang was. Door de nieuwe ambulancepost kon tijdwinst worden geboekt. Sindsdien waren van ’s ochtends half negen tot ’s avonds half elf een verpleegkundige en ambulancechauffeur in Oudehorne aanwezig. Die aanwezigheid is nu uitgebreid tot 24/7.

Met de uitbreiding in Nieuwehorne en nog een paar aanpassingen heeft de ambulancezorg in Fryslân nu vanaf 23 locaties 24/7 een ambulance beschikbaar. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en UMCG Ambulancezorg zorgen voor de uitvoering; beide organisaties werken samen onder de vlag RAV Fryslân. De vraag naar ambulancezorg is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarom is regionale spreiding van de ambulances zo belangrijk. Met een betere spreiding en beschikbaarheid kunnen ambulances sneller ter plaatse zijn. Er is wettelijk bepaald dat een ambulance in 95 procent van de spoedgevallen (levensgevaar) in principe binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In Friesland lukt dat nog niet helemaal. De prestatie ligt al wel boven de 93 procent, tegenover 91,4 procent in 2014. De gemiddelde responstijd van de ambulances in Fryslân ligt nu op 9 minuten en 10 seconden, waarmee Fryslân in de top 5 van de 25 ambulanceregio’s zit.