Ondernemen

Anderhalve meter nekt Halte Leppedijk

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra Map Actueel: dossier Corona

Siepie de Jong en Franke Kooijker stoppen met onmiddellijke ingang de exploitatie van theetuin Halte Leppedijk in Nij Beets. De anderhalve meter-aanpak in verband met het coronavirus biedt voor hen geen perspectief meer. “Net helber want dan soenen we ekstra kosten meitsje moatte”, zegt Siepie. Daar komt bij dat bijvoorbeeld de hygiënemaatregelen lastig uit te voeren zijn. “Soms ha we sneins wol sechtich man yn de tún. As der dan ien nei de wc giet, en ik bin achter yn de tún, dan sjoch ik dat net.” Vorig jaar zochten zo’n vierduizend gasten verpozing in hun tuin.

Het is een hard gelag. Ze waren nog niet van plan om te stoppen met de theetuin. Op z’n vroegst misschien over vier jaar. “It plan wie om it dan te ferkeapjen sadat in oar der mei fierder gean koe.” In 2013 startte Siepie de theetuin met ondersteuning van Franke. “We ha hiel bysûndere tiden meimakke. Us grutte tafel wie foar de ferhalen en wy koenen ús gasten in thúsgefoel biede. We bin o sa tankber foar wat wy fan ús besikers weromkrigen ha.” Halte Leppedijk is vooral een sociale ontmoetingsplek waar Siepie en Franke een luisterend oor bieden. Bij die werkwijze past geen anderhalve meter afstand vinden ze.

Even overwogen ze te investeren in aanpassingen. Het bleek niet haalbaar. “De teetún bedript harsels, makket gjin winst. Ynvestearje soe betsjutte dat we ús eigen jild er yn stekke moasten. Myn hert sei trochgean mar soms moat jo je ferstân foarop sette.”

Halte Leppedijk verdwijnt niet helemaal uit beeld. Onder dezelfde naam blijft Siepie haar eigengemaakte producten aanbieden. Ook de website blijft in de lucht. Er kan nog steeds gebak besteld worden en in het huisje aan de weg staan lekkere jamsoorten en scharreleitjes. In de wintermaanden blijven ook de snertdagen en kerststollen. “We hienen graach oars ôfskie nimme wollen. Ik soe it fijn fine as ús fêste gasten nochris delkomme as de regels wat frijer wurde.”

halteleppedijk.nl