Nieuws

Atty Ekema nieuwe directeur De Skâns

Potlood Arend Waninge

Atty Ekema (rechts op de foto) uit Siegerswoude is sinds 1 januari de nieuwe directeur van De Skâns in Gorredijk. Zij volgt Harry Koning op. Ekema was eerder drie jaar actief als beheerder van mfc De Wier in Ureterp.

“Atty komt uit Opsterland en heeft de nodige ervaring. We zijn blij dat zij deze functie wil vervullen”, vertelt Aarjen Jonker, voorzitter van de Raad van Toezicht van De Skâns. De benoeming is in eerste instantie tijdelijk. “We gaan kijken of het aan beide kanten bevalt en wachten ook de verdere ontwikkelingen rond de mfa af. Daarna kijken we verder.”

Volgens Jonker staat de Raad van Toezicht nog steeds achter de plannen voor de verplaatsing van De Skâns naar een nieuwe mfa bij de BHS. “We hebben het voorlopig ontwerp gezien en dat ziet er fantastisch uit. We willen van De Skâns iets maken voor Gorredijk en heel Opsterland. We wachten nu eerst de verdere ontwikkelingen af. Het terugdraaien van de plannen is bij ons nog niet op tafel geweest.”

Atty Ekema zelf is blij met haar nieuwe functie. “It is in útdaging. Der stiet by De Skâns hiel wat op stapel. Wy sille sjen. It is in tydlike funksje, mar sûnder einddatum. Yn De Wier soe ik doetiids in healjier bliuwe, it binne der trije wurden.”

Voorlopig ontwerp

De plannen voor de mfa gaan een volgende fase in. Het college van B en W heeft eind december het voorlopig ontwerp voor het gebouw goedgekeurd. Dit plan is ook al besproken met de gebruikersgroep van De Skâns en de klankbordgroep. Op 22 januari volgt een bijeenkomst met de gemeenteraad en daarna volgt een inloopbijeenkomst voor andere geïnteresseerden. Alle opmerkingen tijdens deze overleggen worden meegenomen in het definitieve ontwerp.

Bij de presentatie van het definitieve ontwerp wordt ook duidelijk wat de extra kosten voor het project zullen zijn. Dat er meerkosten zijn heeft het college van B en W al aangekondigd. De prijzen in de bouwmarkt zijn aangetrokken en Opsterland heeft grote ambities op het terrein van duurzaamheid. De nieuwe basisschool De Treffer, onderdeel van het plan, wordt gebouwd volgens de ENG-norm: EnergieNeutraal Gebouw. Bovendien wil Opsterland de norm Frisse Scholen B hanteren. Naast een laag energiegebruik betekent dit veel aandacht voor het binnenklimaat op de school. Al die ambities kosten extra geld. De presentatie van het definitieve plan is voor het voorjaar aangekondigd.

Op koers

In een brief naar de gemeenteraad schrijft het college van B en W dat het project voor de bouw van De Treffer op koers ligt om eind 2020 de nieuwe school op te leveren. Ook schrijft het college dat in de nieuwe Skâns alle functies van de huidige Skâns terugkomen, met uitzondering van de sport: ‘Alle huidige gebruikersgroepen kunnen in de nieuwe Skâns terecht, de huiskamer van Gorredijk.’ De Burgemeester Harmsma School is zich op dit moment aan het herbezinnen over de plannen. De invulling van de aangepaste plannen voor de BHS volgen later.

Eerder op agenda

De raadsfracties van BAS Opsterland en GroenLinks-OpsterLanders zijn niet tevreden met de informatievoorziening van het college op dit moment. Zij hebben begin deze week een verzoek ingediend om al in februari over het dossier te praten in een openbare oriënterende raadsvergadering, waar burgers en organisaties ook de kans krijgen om in te spreken.