Moanne fan it Erfskip

Baukje Koolhaas vertelt over master Nawijn

Potlood Arend Waninge

In 1889 kreeg master Tjepke Nawijn een aanstelling als hoofonderwijzer in Beets. De jonge onderwijzer en zijn vrouw Janke hadden geen idee van de omgeving waarin ze terecht zouden komen. Vooral de betere beloning was voor hen van belang.

Bij aankomst op hun nieuwe woon- en werkplek schrokken ze. De woestheid van het veenlandschap, de verlatenheid en de armoede van de bevolking overrompelde hen. In de jaren die volgden streden ze voor betere leef- en werkomstandigheden voor de (turf)arbeiders in Beets.

“Dit verhaal wil ik al heel lang vertellen”, zegt Baukje Koolhaas. Sinds de verhalenvertelster achttien jaar geleden met haar gezin naar de Compagnonsfeart bij de Trambrêge in Wijnjewoude verhuisde, voelt ze zich betrokken bij de geschiedenis van de omgeving. “Ik heb heel veel respect en bewondering voor al die mensen die geploeterd en gezwoegd hebben om de vaart te graven, in de turfwinning hun kostje te verdienen en het land in cultuur te brengen.” Woensdag 16 oktober (20.00 uur; entree 5 euro) vertelt Baukje Koolhaas in Museum Opsterlân over Tjepke Nawijn.

Tijdens haar speurtochten naar informatie over Zuidoost-Friesland voor erfgoedprojecten in het basisonderwijs, stuitte Baukje jaren geleden op een artikel in het tijdschrift De Gids van 1890, van journalist en politicus P.L. Daarin citeert hij Tjepke Nawijn. “De intense manier waarop Nawijn de lezer als het ware meeneemt naar het land, de mensen en hun omstandigheden, raakte me. Nu komt het er eindelijk van om dit verhaal te vertellen.”

In het voorwoord van zijn boek ‘Ut myn Beetster tyd’ schrijft Nawijn dat hij het belangrijk vindt dat de kennis over het verleden behouden blijft voor de toekomst. Ook dat maakt dat Baukje zijn ervaringen graag vertolkt. Naast het verhaal over Nawijn staan er enkele gedichten op het programma, die verband houden met de thema’s die Nawijn aankaart. In dat licht past ook de vertelling over een conferentie ‘Sterke vrouwen – wereldwijd, van alle tijden’, waarin de luisteraars deelgenoot worden van een aantal bijzondere ontmoetingen.

Ten slotte kunnen ook de luisteraars aan het woord komen en hun verhalen te berde brengen. Het verteloptreden van Baukje sluit aan bij de expositie ‘Verzet is tijdloos’, die tot 15 november in museum Opsterlân te zien is.

Programma Moanne fan it Erfskip

Oktober
Za 19 Lezing; Zoektocht naar Johannes Hijlkema
Do 24 Film; Historisch Gorredijk
Wo 30 Lezing; De NTM in Zuidoost-Friesland
November
Vr 1 Lezing; Henriette en Grietje Cohen
Di 5 Lezing; Wolter Postma
Wo 6 Lezing; Opsterland en de Eerste Wereldoorlog
Wo 13 Zang; Jan de Roas Sjongers / De Reade Hoeke
Do 14 Lezing; Jarig en Henk van der Wielen
Vr 15 Lezing; N.A.D.-kampen in Hemrik
Za 16 Rondleiding; Binnenkijken in Beetsterzwaag
Do 21 Lezing|Discussie; Monumenten in Opsterland