Ondernemen

Be-wonder nieuw in SpareSpace winkel

Potlood Arend Waninge

Een droom is uitgekomen voor Coby Jongsma. Aan het Lijteplein in Ureterp, onder de naam Be-wonder. “Ik bin der al hiel lang mei dwaande. De dream waard steeds grutter. En sjoch no, no ha ik myn eigen winkel.”

Coby heeft haar winkel gevestigd in het pand waar de organisatie SpareSpace aan laagdrempelige projecten werkt voor startende ondernemers. Een initiatief om nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaande winkels. Het past perfect bij Coby haar ideeën. “Ik kin hiel wat minsken dy’t as hobby moaie dingen meitsje. Mar dan ha je op in gegeven momint de kast fol. Wy biede no mooglikheden om dizze produkten te ferkeapjen.”

Haar gevoel voor een eigen winkel gaat terug naar vroeger toen Coby in eigen dorp regelmatig bij Jantsje Koning in de winkel kwam. “Dat fûn ik sa moai. In winkel fol wol en fournituren mei in fantastyske sfear en in grut oanbod. Prachtich om yn om te sneupen.” De eigen winkel kriebelde regelmatig, stak steeds vaker de kop op, maar werd ook steeds weer geparkeerd. Coby is zelf fanatiek handwerkster, vooral haken is haar passie. Ook zijzelf zocht wel eens afzet voor haar producten. Ze toetste haar idee bij anderen, de droom werd steeds concreter. Het werd de start van Be-wonder. >>

 

 

Workshops

Vijf hobbyisten zijn al enthousiast over het idee. Ze huren in de winkel voor een vast bedrag per week een vitrinekast. Daar mogen ze hun spulletjes laten zien. De opbrengst van de verkochte goederen gaat volledig terug naar de maker. De winkel biedt ruimte voor meer vitrinekasten. Nieuwe aanbieders mogen zich bij Coby melden.

Aan de andere kant van de winkel staat een grote tafel met stoelen. Hier gaat Coby creatieve workshops geven. Ook wordt de tafel gebruikt voor door haar georganiseerde kinderfeestje. “Dêr wie ik al mei dwaande, sa’n trije kear yn de maand.” Coby hoopt dat de winkel ook een zoete inval wordt voor mensen uit het dorp. Om een praatje te maken, een kopje koffie te drinken, elkaar te ontmoeten. “Wy sitte ticht by De Lijte. It soe moai wêze at ek de bewenners hjir oan ta komme.” Naast haar pas geopende winkel werkt Coby nog in de thuiszorg. Een baan waarin ze veel eenzame oudere tegenkomt. “It biedt hjir in plakje om sa no en dan nei ta te gean en oare minsken tsjin te kommen.”

Coby toont zich een vat vol ideeën. Vol energie gaat ze er tegenaan. “En slagget it net, dan ha ik it yn elts gefal probearre.”