Thema Auto

Beelden dashcam kunnen helpen als bewijs

Potlood Redactie

Op televisie en internet worden hele programma’s gevuld met beelden van dashcams. Vaak zijn het spectaculaire opnames van ongelukken of bijna-ongelukken. Dergelijke beelden kunnen ook handig zijn bij het afhandelen van verzekeringskwesties.  

Dashcams zijn al jaren populair in landen met chaotisch verkeer en dus een grotere kans op ongelukken of in landen met veel verzekeringsfraude. Maar ook in Nederland neemt het gebruik van dashcams een vlucht. Veel dashcams beginnen op te nemen zodra de auto start en registreren alles wat er gebeurt, dus ook ongelukken.

Die beelden kunnen helpen bij verzekeringskwesties omdat het bij de afhandeling van een ongeval niet altijd precies duidelijk is wat er is gebeurd. Als twee partijen bij een ongeval betrokken zijn, is het soms het woord van de ene partij tegenover het woord van de andere partij. Dat kan leiden tot langdurige procedures. Beelden kunnen dan als ondersteunend bewijs dienen. Het is altijd beter meer bewijs of gegevens te kunnen laten zien. Dat betekent echter niet dat opnames van een ongeluk ook altijd worden gebruikt. Dat is afhankelijk van de situatie en van de kwaliteit van de beelden. De dashcam registreert altijd maar vanuit één richting en dat geeft zelden een totaalbeeld. Ook de kwaliteit van de beelden van verschillende soorten camera’s kan enorm verschillen, zeker wanneer de opnames in het donker zijn gemaakt. Kortom: beelden van een dashcam kunnen nuttig zijn, maar zijn geen sluitend bewijs.

Veel dashcams beschikken over een stand-bymodus die je kunt inschakelen wanneer de auto stilstaat. Dat kan handig zijn op ‘onveilige’ plekken, waar je inbraak of beschadiging vreest. Beelden kunnen helpen bij het opsporen van een dader en bij het aantonen van de oorzaak van eventuele schade bij de verzekering. Doorschakelen van dashcam naar de mobiele telefoon is mogelijk; gemaakte beelden kunnen dan ook dienstdoen bij diefstal van de auto.

Privacy

Filmen op de openbare weg is toegestaan, je kunt het zien als vrije nieuwsgaring. Bij het publiceren van de beelden komt wel de privacywetgeving om de hoek kijken. Ook al is er geen bestuurder in beeld, een auto is mogelijk wel te herkennen aan het kenteken of bestickering. Het nummerbord is een persoonsgegeven en daarmee valt een filmpje waarop een nummerbord is te zien onder de AVG-regelgeving. Bij mogelijke publicatie speelt het begrip gerechtvaardigd belang een rol. Beeldmateriaal dat als bewijsmateriaal kan dienen voor een verzekering kan volgens de AVG onder een gerechtvaardigd belang vallen, waardoor het gebruik van de beelden in die gevallen is toegestaan.

Rond dashcams spelen nog wel een paar veiligheidsregels. Een dashcam mag het zicht van de bestuurder niet belemmeren en de camera mag een bestuurder ook niet afleiden. Regels rond het gebruik van een dashcam en het openbaar maken van de beelden kunnen per land verschillen. In Duitsland en Luxemburg is het bijvoorbeeld verboden met een dashcam continu opnamen te maken.