Cultuur

Beeldentuin Els van der Glas weer open

Potlood Arend Waninge

In het weekend van 27 en 28 juni gaat de beeldentuin van Els van der Glas in Boornbergum open voor het publiek. Vanzelfsprekend met in achtneming van de gepaste afstand.

De mens- en dierbeelden van Van der Glas onderscheiden zich door een eigen toets en dynamiek; deze herkenbare stijl bewerkstelligt ze door haar werkwijze, het stapsgewijze opbouwen van mens- of dierfiguren met kleine stukken was of klei rond een eenvoudig armatuur. Dit is geen willekeurig proces maar wordt met enige precisie de spiermassa van het uitgebeelde gevolgd.

Van der Glas kiest voor een realistische werkwijze, maar zij slaagt er tevens in het beeld vlot geboetseerd te laten lijken. Daardoor krijgt haar werk een levendig karakter mee. Het is veelal kleiner werk, vaak in thema’s vervaardigd. Onlangs sloot ze een serie vogels af met een fraaie aalscholver die een prachtige plek heeft gevonden op de vlonder voor de woonkamer.

Een kleine serie Friese paarden stamt uit 2018 en is gemaakt t.g.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Tijdens het maken van deze werken probeerde Van der Glas door de bril te kijken van liefhebbers van het Friese ras. Nieuwkomers in de tuin zijn een zittende haas en een groep alpaca’s.

Een aantal oudere werken wordt met een aantrekkelijke korting verkocht.

De beeldentuin van Els van der Glas is op 27 en 28 juni geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Krite 61 in het buitengebied van Boornbergum.

www.elsvanderglas.nl