Cultuur

Beetsterzwaag vol verleidingen (met video’s)

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het gonsde door het publiek zaterdag in Beetsterzwaag: eindelijk er wordt weer het een en ander georganiseerd. Voor de tweede keer op rij waren de Open Monumentendag en de Kunstmarkt van Kunst in Opsterland georganiseerd. Een schot in de roos.

In de tuin van het Lycklamahûs vergaapten honderden bezoekers zich aan de kramen met kunst. Van kunstenaars uit Opsterland, maar ook daarbuiten. “Wy ha probearre der in moaie miks fan te meitsjen”, vertelt Reinder Haakma, een van de organisatoren. “Der wiene mear keunstners dy’t komme woene, mar wy woene net tefolle fan itselde.” Die opzet slaagde. Alle mogelijke kunstvormen waren vertegenwoordigd, in alle prijsklassen. De bezoeker kon 800 euro, maar ook 15 euro uitgeven. Genoeg bezoekers konden de verleiding niet weerstaan. “Der wurdt goed hannel dien, ha ik begrepen.”

De Smalle Weg

Ook de bezoekers aan de Open Monumentendag werden aan verleidingen blootgesteld. Onder de noemer ‘De Smalle Weg’ was een wandelroute uitgezet van de dorpskerk in Beetsterzwaag naar het kerkje van Olterterp. De dominee stond waarschuwend halverwege, op de grens van het bos der verleidingen, de wandelaars op het smalle pad te houden. Wie een beetje stevig in zijn schoenen stond, wist de verleidingen te weerstaan. Onderweg was het genieten van een bos vol kerkelijke muziek. Een bijzondere ervaring.

In de Dorpskerk wist Hans Duizendstra het publiek te verleiden met mooie klanken uit het bijzondere Van Dam-orgel, dat in 1856 in gebruik werd genomen. Hij demonstreerde de verschillende registers en de mogelijkheden op dit historische orgel dat ruim 150 jaar geleden werd geschonken door barones Van Lynden.