Glasvezel in Opsterland

Belangstelling glasvezel Opsterland boven de 50%

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

Bewoners van het Opsterlandse buitengebied hebben zich de laatste dagen volop aangemeld voor de aanleg van glasvezel. Op donderdagochtend stond de teller op 51,7%, een week eerder was dat nog maar 35,2%. Aanmelden onder de gunstige instapvoorwaarden kan nog tot en met zondag 18 november.

Om glasvezel in het buitengebied te kunnen aanleggen, moet per gemeente minimaal 60% van de witte adressen meedoen. In Opsterland komen in totaal 2.347 adressen in het buitengebied in aanmerking voor aanleg van glasvezel.

De afgelopen weken kroop de teller met het aantal aanmelders maar voorzichtig omhoog. Veel mensen wachten tot de laatste weken. Afgelopen weekend viel bij alle adressen nog een oproepkaart in de bus.

Ook zijn de afgelopen week de vervuilingen van de lijst verwerkt. Zo zijn er adressen afgehaald die er niet op thuishoren en zijn adressen die buiten de boot dreigden te vallen er bij geplaatst. Dat geldt onder andere voor de adressen op De Streek in Terwispel waar Sa! eerder over schreef.

De opschoning van de lijst had het meest effect op het buitengebied van Gorredijk. Vorige week had zich nog maar 13,7% van de adressen aangemeld, nu is dat 50,8%. Dit heeft onder andere te maken met een aantal witte adressen in het buitengebied van Gorredijk die zich eerder aansloten bij een eigen glasvezelnetwerk in Jonkerslân.