Nieuws

Beperkt geld voor Hoofdstraat

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De Opsterlandse gemeenteraad stelt niet structureel 12.000 euro per jaar beschikbaar om de beeldkwaliteit van de Hoofdstraat van Beetsterzwaag te verbeteren, zoals het college van B en W had gevraagd.

Oppositiepartijen CDA, FNP, VVD en GroenLinks-OpsterLanders hadden moeite met het voorstel omdat het bij de beeldkwaliteit van de Hoofdstraat gaat om een pilotproject. Volgens Sjors Veenstra (CDA) leeft de wens voor nettere straten ook in andere dorpen. Daarom is het nu nog te vroeg om daar geld voor uit te trekken. “Dat moat besjoen wurde by it fêststellen fan de beeldkwaliteit foar de hiele gemeente. En no net ynsidinteel allinnich foar De Sweach.” Opsterlands Belang en ChristenUnie zagen dat niet zitten. “Sûnder sinten kin neat begûn wurde”, vond Jaco de Jong (Opsterlands Belang).

Opsterland gaat het huidige welstandsbeleid vervangen door een zogenaamde Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De Hoofdstraat in Beetsterzwaag is hiervoor een pilot. De raad stemde maandag in met een Nota van uitgangspunten. De nota wordt nu in overleg met het dorp verder uitgewerkt, waarna het opnieuw in de gemeenteraad komt. Bij de voorbereiding van de uitgangspunten had het dorp gevraagd om het onderhoudsniveau van basis naar hoog te brengen. Het college wilde hiervoor jaarlijks 12.000 euro beschikbaar stellen. Uiteindelijk is besloten dit alleen voor de komende vier jaar te doen en niet structureel.