Nieuws

Bestuurlijke neuzen in dezelfde richting voor duurzaam Wijnjewoude

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Pieter de Kroon, voorzitter van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN), is donderdagochtend nederig. “Ik ha wol ris lestich, lilk en fol ûngeduld west. Ekskuses. Mar wy binne it no iens!”

Aan de muur van de klein behuisde regelkamer van de voormalige waterzuivering aan de Tolleane hangt een grote plaat waarop bestuurders van diverse organisaties hun handtekening zetten. Klaar om de volgende stap te zetten in het energieneutraal maken van Wijnjewoude. De Kroon: “Mienskipsenerzjy freget hiel wat fan frijwilligers. Dêr dogge wy net sielich oer, mar it is goed dat der no jild is foar mear professionalisering.”

De gemeente Opsterland en de provincie Fryslân stellen ieder 30.000 euro beschikbaar zodat WEN een professionele projectleider aan het werk kan zetten. De Gasunie zorgt voor de inzet van 200 uur deskundigheid en 25.000 euro cash om het project verder te ontwikkelen. “Dat doen we echt niet met ieder project”, aldus Marijke Kellner manager Energietransitie. “Hier is enorm veel energie aanwezig in het dorp. Onze woningen zijn voor 80% nog afhankelijk van gas. Daarvoor moeten we alternatieven vinden. Het is enorm stoer en dapper dat in Wijnjewoude de boeren dat samen willen oppakken.”

WEN heeft serieuze plannen om op de onlangs van Wetterkip Fryslân aangekochte voormalige waterzuivering een vergistingsinstallatie te bouwen voor de verwerking van rundveemest uit het eigen dorp. De installatie moet eind 2021 draaien. De Kroon: “De fierste boer sit op 4 kilometer, wy tinke dat wy mei sleepslangen de stront hjir krijge kinne.”

Wijnjewoude werkt al langer aan een uitgebreid plan om in 2025 volledig aan de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Met plannen voor een kleinschalig zonnepark, windenergie en biogas.

Voor de ondertekening waren aanwezig: Gedeputeerde Michiel Schrier, wethouder Anko Postma, Marijke Kellner (Gasunie), Marco Pool (LTO en lokaal melkveehouder) en Pieter de Kroon (WEN).