Ondernemen

Monumentale schilders

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De particuliere markt is nog steeds belangrijk voor de jubilerende schilders van Bethlehem in Gorredijk, maar ze nemen ook steeds meer bijzondere klussen onder handen, zoals Lauswolt en het Woudagemaal. Het schildersbedrijf is daarbij steeds vaker hoofd- in plaats van onderaannemer.

Wie regelmatig Lauswolt in Beetsterzwaag passeert, moet het zijn opgevallen. Het hoofdgebouw van het befaamde landgoed heeft een metamorfose ondergaan. Opnieuw geschilderd en deels in andere kleuren. Het waren de schilders van Bethlehem die deze klus voor hun rekening namen, inclusief het kleurontwerp. Het is een opdracht die tekenend is voor de ontwikkeling van het schildersbedrijf. Bethlehem is steeds actiever op het terrein van monumenten. Voor volgend jaar staat het Woudagemaal in Lemmer op het programma. Niet alleen de buitenkant, ook alle pompen en leidingen krijgen een schilderbeurt. “Het monumentenwereldje is niet groot, mond-tot-mondreclame doet de rest”, vertelt René Bethlehem, samen met zijn vrouw Jantina eigenaar van het bedrijf. “We hebben in die wereld inmiddels een naam opgebouwd.”

Ook woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en scholenkoepels weten de weg naar Gorredijk te vinden. Het onderhoud van tientallen woningen is ook steeds vaker onderdeel van de orderportefeuille. “Dat gaat verder dan alleen schilderwerk en glasvervanging. We zijn steeds vaker hoofdaannemer, waarbij we andere werkzaamheden weer uitbesteden aan bijvoorbeeld bouwbedrijven.” Het is een nieuwe tendens: van onderaannemer naar hoofdaannemer. Een verschuiving die René wel bevalt.

Al deze ontwikkelingen betekenen niet dat het werk bij particulieren ondersneeuwt. Jantina: “Dat is de basis die ons heeft gebracht waar we nu staan. Ook in economisch mindere tijden zorgden de vaste particuliere klanten altijd voor een stabiele basis. Die vergeten we niet.” Wel zien René en Jantina een verschuiving. Was het werk bij particulieren eerst circa 80 procent van de werkzaamheden, nu is dat ongeveer de helft van de werkzaamheden.

“We zitten wel een beetje op een kruispunt”, vult René aan. “Er ligt nu een aanvraag voor het onderhoud van honderd woningen. Daar denken we goed over na.” Hoewel ambitieus, wil het bedrijf niet veel verder groeien. De ploeg van twaalf schilders is een mooi behapbaar aantal. Vijf schilders zijn in vaste dienst, de anderen zijn via het uitzendbureau, vaak al  voor langere tijd. “Die flexibiliteit is voor ons belangrijk, zeker in de winter. De winter-WW voor schilders bestaat niet meer.” Groeien is ook lastig vanwege de krappe arbeidsmarkt. “De vijver met goede schilders die zelfstandig kunnen werken is klein. Je haalt  niet zomaar een paar extra schilders binnen.” Jantina: “Bovendien willen we ons blijven onderscheiden. Dat lukt met twaalf man beter dan met vijfentwintig.”

Schildersbedrijf Bethlehem bestaat dit jaar vijftig jaar. In 1969 nam vader Rink Bethlehem het bestaande schildersbedrijf van Geert van den Akker over, inclusief vier personeelsleden. Het bedrijf was gevestigd aan ’t Weike, met een schilderswinkel in de Hoofdstraat (nu EP:Van der Molen). Tien jaar later volgde een verhuizing naar de Tolhûsleane. Zoon René nam het bedrijf in 2003 over, nadat hij eerst een paar jaar op de ladder had gestaan en actief was als werkvoorbereider en calculator. In 2009 volgde opnieuw een verhuizing, nu naar het huidige pand aan De Klok. Het jubileumfeest is vorige week met alle medewerkers gevierd in Veenhuizen.

bethlehemschilders.nl