Nieuws

‘Betrokkenheid mienskip bij MFA voldoende’

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De gemeente Opsterland is niet van plan het proces rond het nieuwe mfa in Gorredijk opnieuw op te pakken en de mienskip daarbij anders te betrekken. Ze vindt dat de mienskip al volop bij het proces betrokken is.

Het was voor de zomer een dringende oproep van Plaatselijk Belang, de Commerciële Club Gorredijk en de betrokken individuen Henk de Glee en Wytze Kooi om de krêft van de mienskip te respecteren en de projectstructuur rond het mfa te herzien.

Het college van B en W vindt dat niet nodig. Het huidige plan is volgens het gemeentebestuur een besluit van de BHS, De Skâns en onderwijskoepel Comprix die hun eigen achterbannen daarbij hebben betrokken. De Skâns heeft volgens het college overleg met alle gebruikers. De scholen hebben hun ouders of achterban in het proces meegenomen.

 

Bovendien zijn omwonenden en Plaatselijk Belang onderdeel van de bij het proces betrokken klankbordgroep. En op een inloopbijeenkomst in november 2017 hebben circa 140 inwoners hun mening kunnen geven. Wanneer er straks een voorlopig ontwerp is, wordt daar volgens het college weer breed over gecommuniceerd en volgt opnieuw een inloopbijeenkomst voor het dorp.