Nieuws

Bewegend leren krijgt vorm

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Nog een kleine anderhalf jaar. Dan moet het nieuwe Kindcentrum De Treffer in Gorredijk er (eindelijk) staan. Het voorlopig ontwerp van het gebouw is klaar, vol creatieve manieren om bewegend en spelend te leren. Want dat is het profiel van de school. “Maar we worden echt geen Ballorig of Monkey Town.” 

Het was afgelopen zomer even herpakken voor Felix van Ginkel en zijn team van Kindcentrum De Treffer. Het plan voor de combinatie van een nieuwe Skâns en de nieuwe basisschool op de Trimbeets-locatie was definitief van tafel. “Jammer, het was een mooie gedachte.” Maar iedere deur die dichtgaat, opent vaak ook weer nieuwe mogelijkheden. “We kunnen nu bijvoorbeeld het hele terrein gebruiken voor onze visie op buitenspelen, bewegend leren en gezondheid.”

Het schoolplein en de directe omgeving van De Treffer wordt veel meer dan alleen een ‘uitlaatplaats’ in de pauzes. De leerlingen gaan veel meer dan gemiddeld naar buiten, ook voor bijvoorbeeld bewegende rekenlessen. Van Ginkel: “Kinderen die veel bewegen, leren gemakkelijker. Daar zoeken wij een mooie balans in. Voor deze nieuwe vormen van onderwijs is veel fysieke ruimte buiten nodig. Ruimte om te ontdekken en uit te dagen.” De leerlingen van De Treffer weten nu ook al niet beter, de huidige locatie aan de Ringenoldusstrjitte (vroeger obs De Tsjerne), beschikt bijvoorbeeld over een speelbos met klim- en klauterbomen.

Soepele overgang

De extra buitenruimte past ook helemaal in het plaatje van kinderopvang Kinderwoud. “De ontmoeting tussen peuters en kleuters is heel belangrijk.” Jitske de Boer, clustermanager bij Kinderwoud Kinderopvang kan dan ook niet wachten tot het nieuwe schoolgebouw klaar is. “We hebben nu bij De Treffer een eigen losstaand noodgebouw, maar dat is toch anders dan samen onder één dak.” In de nieuwe school liggen de ruimtes van Kinderwoud en de onderbouw van De Treffer naast elkaar. De Boer: “Peuters die al wat verder zijn, kunnen eenvoudiger kennismaken met groep 1. Leerlingen van groep 1 die nog wat meer behoefte hebben aan de geborgenheid van de peuterklas kunnen gemakkelijk even terug.” Het leidt er uiteindelijk toe dat de overgang van peuters naar basisschool een stuk soepeler verloopt. “Vroeger was de overstap naar de basisschool op je vierde een hele gebeurtenis, voor zowel de kinderen als de ouders. Dat is straks voorbij.”

Dat betekent niet dat de peuter- en kinderopvang helemaal opgaan in de basisschool. “Organisatorisch is er nog wel degelijk een knip”, vertelt De Boer. “De peuteropvang is minder didactisch en meer gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De regelgeving rond peuters en basisonderwijs is ook wezenlijk anders. Maar de kinderen merken daar in de praktijk niets van, is de bedoeling.” Kinderwoud heeft al goede ervaringen met deze constructie elders in Gorredijk op Kindcentrum Loevestein en cbs De Librije. Het onderscheid tussen de locaties ligt in het schoolprofiel. De Treffer legt meer nadruk op sport, bewegend leren en gezondheid, Loevestein heeft een duidelijk cultuurprofiel en De Librije onderscheidt zich in identiteit.

Focus op bewegen

In het ontwerp van de nieuwe school is de focus op bewegen duidelijk te zien. Van Ginkel: “We slaan niet door in sportfanatisme, de school staat niet vol gymtoestellen. We worden geen Ballorig of Monkey Town. Het wordt een natuurlijke integratie van bewegen in de lessen. Alles wat we doen heeft een educatieve waarde.” Definitieve keuzes over de inrichting zijn nog niet gemaakt, maar het voorlopig ontwerp laat al wel tal van mogelijkheden zien. De twee verdiepingen van de nieuwe school staan met elkaar in verbinding via een trap, maar ook via een glijbaan en een vorm van een klimwand. Trappen zijn voorzien van kleuren en getallen, bijvoorbeeld om tafels te leren en kleuren te herkennen. Vloeren in de gangen zijn voorzien van lijnen en vlakken zodat er circuitvormen mogelijk zijn. Het centrale gedeelte van het schoolgebouw bevat kleinere ruimtes waar leerlingen zich even kunnen uitleven.”

Ontdekken

Hoe zit het met de veiligheid bij al die sportieve uitdagingen? Van Ginkel: “Leerlingen zullen weleens vallen, een tak tegen hun hoofd krijgen of met een vieze broek naar huis gaan. Maar het uitproberen en opzoeken van grenzen hoort bij de ontwikkeling van een kind.” Het vraagt volgens de schooldirecteur wel uitleg richting kinderen en ouders en het vraagt ook iets van de leerkrachten. “Zij moeten ruimte durven te geven aan het ontdekken.” Kinderwoud houdt met de selectie en de training voor de medewerkers op De Treffer daar ook specifiek rekening mee.

De lokalen in de nieuwe school zijn groter dan gemiddeld. Met het beperkte aantal vierkante meters gaat dit ten koste van leerpleinen en vergaderruimtes voor leerkrachten. Binnen de lokalen hebben leerlingen geen vaste plekken en ze kunnen zowel zittend als staand leren op diverse werkplekken. Het ontwerp bevat een minimaal aantal gangen. Er is één groot middenplein met de lokalen aan de buitenkant. Wanden zijn flexibel zodat er grote speel/beweegruimtes zijn te maken, maar waar nodig ook stilteruimtes. Voor het gerichte bewegingsonderwijs wijkt de school uit naar de sporthal van De Skâns.

Binnen het kindcentrum de school is ook veel ruimte voor groen. De moestuinen krijgen buiten volop aandacht, maar ook binnen. Het gezonde leven bestaat tenslotte niet alleen uit bewegen, maar ook uit gezond eten en letterlijk kweken van groentes.

Kinderwoud: van 0 tot 4
Kinderwoud heeft de opvang van jonge kinderen op De Treffer al uitgebreid van nul tot vier jaar. Kinderen zijn al welkom vanaf de leeftijd van zes weken. Tot nu was de opvang mogelijk vanaf twee jaar. Nu de bouw van de nieuwe school dichterbij komt, begint Kinderwoud alvast met de opvang van de jongste kinderen.

Buren denken mee
Kindcentrum De Treffer heeft op de nieuwe locatie een extra grote buitenruimte. Bij de invulling hiervan wil de school samenwerken met de buren, zodat er ook eenvoudig contact mogelijk is tussen de leerlingen en de omgeving. De invulling kan bestaan uit bankjes en wandelpaden, een tuin, maar ook uit een openbaar toegankelijke buitenfitnessbaan.

Augustus 2021 klaar voor gebruik
De planning van de nieuwbouw van De Treffer is de afgelopen jaren al vaak opgeschoven, maar volgens de schoolleiding moet het nu echt mogelijk zijn om in oktober dit jaar met de bouw te beginnen. Oplevering staat dan gepland in mei/juni 2021, zodat de verhuizing voor de zomervakantie plaats kan vinden. De leerlingen beginnen dan in augustus 2021 in de nieuwe school.