Nieuws

BHS krijgt paar maanden voor herbezinning

Potlood Arend Waninge Map Mfa Gorredijk

En toen was er vorige week ineens het bericht dat een dalend aantal leerlingen voor de Burgemeester Harmsma School (BHS) de ontwikkeling van de mfa in Gorredijk vertraagt. Directeur Jolida Voetelink reageert.

Wat is er aan de hand?
“Het huidige plan voor de vernieuwbouw van de BHS gaat uit van 680 leerlingen. Op dit moment zijn dat er 580, een reëel getal voor de toekomst. De gevolgen van die honderd leerlingen minder voor het programma van eisen willen we de komende drie maanden in kaart brengen. Daarom hebben wij gevraagd ons even van de rest te ontkoppelen.”

Zet dat een rem op het totale project?
“Nee, die indruk wil ik graag wegnemen. De plannen voor de basisschool en De Skâns kunnen gewoon verder. Onze bedenktijd hoeft niet te vertragen. Het worden toch drie afzonderlijke gebouwen.”

Hoe kan de leerlingenprognose ineens zoveel lager zijn?
“In het verleden strookten de jaarlijkse prognoses nooit met de werkelijkheid, we hadden altijd tientallen leerlingen meer. Daarom hechtte de BHS nooit zoveel waarde aan de prognoses. Ons onderwijsconcept was altijd onderscheidend genoeg om meer leerlingen te trekken.”

Dat is nu niet meer zo?
“De invoering van het passend onderwijs verplichtte andere scholen de afgelopen jaren ook om meer maatwerk te leveren in de zorg voor leerlingen. Iets wat wij al deden. Bovendien geldt ook hier de wet van de remmende voorsprong. We willen de doorontwikkeling van de school nu juist versnellen en daar hebben we even tijd voor nodig.”

Kan het tij worden gekeerd?
“Daar ga ik zeker van uit. De gemeenschap draagt de school een warm hart toe. Dat heb ik in mijn eerste maanden hier op school zeker gemerkt. We zijn nu bezig met een versnelling, de BHS 2.0. Hoe maken we de school toekomstbestendig. Daar zijn we veel partijen in Gorredijk en omgeving voor nodig, niet alleen De Skâns en de basisscholen. We investeren veel gemeenschapsgeld. Dat moet goed gebeuren, men moet ons daarom deze tussenstap niet aanrekenen.”

Hoe komt het met de fases van de bouw en de eigen financiële bijdrage?
“Het plan was eerst het theoriegedeelte aan te pakken en in de toekomst het praktijkgedeelte. Ik wil in ieder geval groen licht voor het totale plan, voordat we los gaan. Dan zien we in de uitvoering wel of het in één of twee fases gaat. Er is in het verleden afgesproken dat de school zelf 1,2 miljoen euro aan het plan zou bijdragen. Dat was gebaseerd op het feit dat wij meer vierkante meters wilden dan ons wettelijk toekomt. Als straks in de nieuwe plannen blijkt dat die extra vierkante meters niet nodig zijn, staat de eigen bijdrage wat mij betreft ook ter discussie.”