Nieuws

Bijdragen Van Teyens Fundatie

Potlood Renske Woudstra

In de vergadering van 12 november heeft het College van Regenten van de Stichting Van Teyens Fundatie weer een hele serie aanvragen voor financiële ondersteuning gehonoreerd. Museum Opsterlân, It Damshûs en Stichting Historisch Beetsterzwaag ontvangen 20.000 euro voor de uitgave van een magazine ter bevordering van het toerisme.

Stichting Staten en Stinzen ontvangt voor het project Bûtenpleats een bijdrage van 8.000 euro. Stichting It Wetterkamp in Ureterp kan rekenen op 7.700 euro voor de aanleg van een nieuwe speeltuin. Stichting Dorpshuis Wijnjewoude ontvangt 7.238 euro voor de vervanging van afgekeurde sportattributen. Voor de speeltuininrichting ontvangt Stichting Speeltuin Trimbeets in Gorredijk 5.000 euro. Stichting Aldjiersploech Beetsterzwaag ontvangt een bijdrage van 5.000 euro voor de festiviteiten rondom de viering van oud & nieuw.

Stichting Cultuur Beetsterzwaag ontvangt voor de culturele activiteiten in 2020 een bijdrage van 4.000 euro. V.V. Gorredijk ontvangt 4.000 euro voor alle festiviteiten rondom het 100-jarig jubileum van de vereniging. Toneelvereniging Nij Begjin kan rekenen op 3.000 euro voor het project Challenging the local. Voor de viering van het 125-jarig bestaan ontvangt muziekvereniging Euterpe in Beetsterzwaag 3.000 euro.

Stichting Amateurtoniel Fryslan krijgt 2.000 euro voor De Foarstelling in De Skâns. Het Comité 4 mei Herdenking Beetsterzwaag kan rekenen op 1.350 euro voor de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020. Plaatselijk Belang Bakkeveen ontvangt voor de fittesten ‘Eet je Gezond’ 1.500 euro. Brassband Opsterland ontvangt 1.500 euro voor de nieuwjaarsconcerten met WIEBE. Het Frysk Sjongkoar in Gorredijk ontvangt voor de kerstuitvoering 310 euro.

Naast bovengenoemde aanvragen ontvangen Stichting Voedselbank en de vier zwembaden in Opsterland (Gorredijk, Tijnje, Nij Beets en Hemrik) een gift als waardering voor het goede werk dat deze instellingen voor de mienskip verrichten.