Nieuws

Bijdragen Van Teyens Fundatie

Camera Google Maps Potlood Renske Woudstra

De regenten van de Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag hebben besloten geld beschikbaar te stellen voor veertien projecten. De Bibliotheek in Gorredijk ontvangt 15.000 euro voor de investeringen in apparatuur voor een op te richten FabLab. Mfc Langezwaag kan rekenen op 15.000 euro voor het verduurzamen van het Dorpshuis.

Voor de realisatie van een nieuwe mfa ontvangt Stichting MFA De Tynje 10.000 euro. De Speeltuincommissie Beetsterzwaag ontvangt 5.000 euro voor vervanging van speeltoestellen in speeltuin De Reden. Stichting Dorpshuis Siegerswoude kan rekenen op 3.000 euro als bijdrage in het plaatsen van extra zonnepanelen. Ouderraad Kindcentrum De Finne ontvangt 2.000 euro voor de productie en presentatie van een film als afscheid van groep 8.

De Spijkerpakkenband organiseert in december een Fryske kultuerkuier in Lippenhuizen en krijgt hiervoor 750 euro. Stichting JMteaterwurk trekt door de provincie met ‘Echt Wier’, met voorstellingen in onder andere Lippenhuizen, Gorredijk en Beetsterzwaag. Ze krijgen hiervoor 5.142 euro. Muziekvereniging Euterpe ontvangt 4.648,75 voor de aanschaf van jasjes met het nieuwe logo. Code Hans organiseert in samenwerking met Sûn Opsterlân en Sport Fryslân gedurende de zomer diverse activiteiten voor jongeren in de Opsterlandse dorpen. Voor de huur van materiaal ontvangen zij een bijdrage van 250 euro per deelnemend dorp.

Stichting ZuidOostZorg ontvangt 1.200 euro voor zomerse festiviteiten voor de bewoners van Ikenhiem in Beetsterzwaag. Voor de organisatie van een Open Monumentendag op 12 september ontvangt Stichting Historisch Beetsterzwaag 1.500 euro. De Naturij organiseert in de komende twee jaar biologiedagen voor basisschoolleerlingen. Voor de deelname van de Opsterlandse basisscholen ontvangen zij 7.491,60. Pier21 speelt vanaf oktober de voorstelling ‘Wat Soesto’. Naast het theaterstuk is er een randprogramma met lezingen en een Iepen Up-avond. De voorstelling wordt twee keer in Opsterland gespeeld, voor voorstellingen ontvangen zij 3.500 euro.