Nieuws

Blijer van zwaaistenen

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Oud of jong, iedereen kan zich eenzaam voelen. “Ook al ben je in een groep.” Eenzaam zijn is niet fijn vindt Maxine Veenstra. Dus bedacht ze om zwaaistenen in het trottoir te leggen. Woensdag hamerde ze samen met burgemeester Ellen van Selm de eerste in de stoep van de Kuiperslaan in Beetsterzwaag.

“Deze trottoirtegel is eigenlijk om het probleem van eenzaamheid op te lossen. Ook al lach je of zwaai je naar iemand, dan wordt diegene er toch blijer van.” Maxine kwam op het idee door een uitzending van het Jeugdjournaal. Ze pitchte het op het gemeentehuis. “Afgelopen zomer had ik een brief gestuurd aan de burgemeester om te vragen of ik kinderburgemeester kon worden. Toen werd ik uitgenodigd op het gemeentehuis en vroegen ze welke ideeën ik had.”

Maxine zit in groep 6/7 van de nieuwe fusieschool De Finne. Voorheen zat ze op De Paedwizer. “De kinderen van De Trime gingen vaak bij mensen van Talant langs vertelde meester. Op de nieuwe school gaan ze volgens mij nu ook zoiets regelen.” En daar passen zwaaistenen goed bij. De hele klas mocht woensdag mee, Maxine kwam even later samen met de burgemeester.

Een partytent, koffie en ranja staan klaar. Buurvrouw Faber-van der Veer (92) komt naar buiten om al die drukte naast haar huis te bekijken. Ze heeft niet veel last van eenzaamheid vertelt ze. “Ik ha in soad kontakt mei elkenien en ik ha hiel goeie buren.” In haar buurtje zwaait iedereen naar elkaar. “Mar ast even fierderop komst, dan swaait der eins net ien mear.”

En dat is nou juist het goede van zwaaistenen. “Zodat mensen met elkaar verbinding leggen”, zegt de burgemeester. “Als je de tegel ziet, dan denk je daar weer even aan.” Gemeentewerkers hebben in de stoep al ruimte gemaakt. Maxine en de burgemeester leggen samen de tegel er in. Nog even slaan, vraagt Maxine. Ja, nog even slaan met de rubber hamer. Hij valt wel op, die tegel met een grote oranje hand en de woorden ‘zwaai je mee?’. Dan gaan de kinderen op weg om de andere twee tegels te onthullen: eentje in het zijpad van de Kuiperslaan en eentje om de hoek op Healwei.