Nieuws

Blomke foar Martje Looijenga

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Waar Renske Bosma-de Jager (70) ook naar toe moet, haar zus Martje Looijenga-de Jager (77) gaat mee. “Se stiet altyd foar my klear en no woe ik har graach ris ferrasse mei in blomke.”

Renske woont in Beetsterzwaag, zus Martje in Ureterp. “Martje giet altyd mei my nei it UMCG. Ik bin net sa mobyl, dat dan moat ik yn de rolstoel.” Het maakt haar zus niet uit hoe vroeg ze uit de veren moet, zelfs als dat ’s ochtends om zes uur is om op tijd met haar zus naar Groningen te reizen. Ook als Renske ergens anders naar toe moet – schoenen kopen of op familiebezoek – gaat Martje mee. Meestal gaat de reis per taxi, soms met Martje haar eigen auto. “Doe’t ik 48 wie, ha ik in herseninfarct hân en op myn fjirtichste hie ik al reuma”, legt Renske uit. Ze woont sinds 2008 in Beetsterzwaag, daarvoor had ze met haar man een winkel in Boornbergum: Bosma Textiel- en Wooninrichting. “Dêr sit no in snackbar yn.” Een paar jaar na de verhuizing overleed haar echtgenoot. Renske is heel blij met de hulp van haar zus. “Se stiet altyd foar my klear. Sels hat se krekt in pacemaker krigen, mar se wol nije wike al wer mei my mei nei it UMCG.”

Nieuwe kandidaten

Weet u ook iemand die weleens een bloemetje verdient, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@sa24.nl of bel 06-5247 1013.