Nieuws

Blomke foar Wesley Zijlstra

Camera Willy Wilpstra Potlood Renske Woudstra

Zo jammer, Wesley Zijlstra stopt ermee. Aaltsje Oosten wil hem graag bedanken voor al zijn hulp. “Hy is in humoristyske jonge, hiel leaf en sosjaal. As ik it muoilik ha, dan is hy der om my der trochhinne te helpen. It is in trochpakker en dat ha ik nedich.”

En hoewel hij het Blomke van Sa! deze week krijgt, is de fleurige bos bloemen net zo goed bedoeld voor Nadir Faiz. Want beide sportbegeleiders van Unifit hebben zich enorm ingespannen om Aaltsje te helpen bij haar revalidatietraject.

Vorig jaar oktober kon ze nog niks, vertelt Aaltsje. Na een hersenbloeding en revalidatieperiode kwam ze sporten bij Unifit. “Se ha my hielendal opfong. Ik bin hast alle dagen dêr te sporten, wol 21 oeren yn ‘e wike.” En veel van wat ze nu kan, heeft ze te danken aan haar sportbegeleiders, vertelt ze. Wesley kwam via zijn Cios-stage jaren geleden terecht bij Unifit. Nu heeft hij zijn studie commerciële economie afgerond en gaat in die sector werk zoeken. “Oan de iene kant bin ik bliid foar him as hy wat oars fynt, mar oan de oare kant kin ik him mar min misse.”