Thema Auto

Boekema Trading biedt op alles met vier wielen

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het is voor Jelmer Bakker al routine. Achter een groot computerscherm biedt hij dagelijks op circa vijftig schadeauto’s. “Ik gok mear as yn it casino.” Per jaar passeren zo’n 1.100 auto’s het terrein van Boekema Trading. “Waskje en trochskowe, dat dogge wy. Mar sa krije de auto’s wol in twadde leven.”

Economisch total loss. Zo omschrijven verzekeringsmaatschappijen de auto’s die zoveel schade hebben dat het voor hen economisch niet uit kan om ze te repareren. Dat komt volgens Jelmer Bakker omdat de maatschappijen altijd moeten rekenen met reparatie met nieuwe onderdelen en dure uren. En dus gaan de auto’s weg naar de hoogste bieder. “Wy sette se fuort nei partijen dy’t wol brea sjogge yn it opkalefaterjen fan dizze auto’s.”  Dat kan bijvoorbeeld met tweedehands onderdelen of in landen met lagere uurtarieven. “It is in foarm fan recycling, sa bliuwe dizze auto’s wol op de dyk.”

Circa zestig procent van de auto’s die Jelmer in- en verkoopt, gaat naar het buitenland. Op dit moment zijn Oekraïne, Servië en Bosnië populaire bestemmingen. “Yn dizze tiid hinget it ek ôf fan hoe’t de grinzen wol of net iepen binne.” Hij houdt een ruime voorraad aan. Op het terrein aan de rand van Ureterp staan al snel zo’n 235 auto’s, in alle soorten en maten.

Jelmer Bakker (30) nam het bedrijf in oktober 2019 over van Boeke Boekema. Hij had daarvoor enkele jaren een handel in schadeauto’s in Gorredijk. “Ik kocht doe ek wol auto’s fan Boeke. Sa hiene wy kontakt en kaam fan it iene it oare.” Want direct inkopen bij verzekeringsmaatschappijen lukte de jonge ondernemer vanuit Gorredijk niet. “Dêr komst net samar tusken.” De maatschappijen willen zekerheden en de inkopers hebben biedplicht. Nu kan hij opereren onder de naam die Boekema Trading in de jaren daarvoor had opgebouwd.

Tijdelijke dip

Een half jaar na de overname brak corona uit. Dat zorgde ook voor een dip in de handel. Jelmer heeft er niet wakker van gelegen. Dat past niet bij zijn aard. “Do moatst wol skeakelje. Mar dan makkest efkes de kop leech en betinkst wer wat oars.” Het netwerk biedt voldoende mogelijkheden. Er blijven nu meer auto’s in eigen land. Bij kleinere schades is dat ook geen probleem. “En ik hoech ek net op alle auto’s likefolle te fertsjinjen.” Jelmer koopt inmiddels niet alleen schadeauto’s in Nederland, maar is ook actief op de markt voor schadeauto’s in Duitsland en België.

Boekema Trading koopt daarnaast ook graag auto’s van particulieren. Of ze nu schade hebben of rijp zijn voor de sloop, hij biedt op alles wat op vier wielen staat. “Hannel is hannel. En minsken binne der wis fan dat der gjin neipraat is.” boekematrading.nl