Nieuws

Boerenplannen onzeker door stikstof-uitspraak

Camera Sietse de Boer Potlood Renske Woudstra

Binnen de gemeente Opsterland ondervinden zeven landbouwbedrijven hinder van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eerder dit jaar.

Overal in het land liggen bouwprojecten onder vuur omdat niet duidelijk is wat de effecten van de plannen is op de stikstofuitstoot richting kwetsbare natuur. De zeven Opsterlandse boerenbedrijven hebben plannen voor de bouw van gebouwen en/of uitbreiding van de veestapel. Ze hebben alle zeven een vergunning dan wel een verklaring van geen bedenking nodig die de provincie moet afgeven als uitvoerder van de Wet natuurbescherming.