Nieuws

Bont gezelschap bij nieuwjaarsreceptie Opsterland

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

De receptietijgers kunnen zich deze eerste werkweek van het nieuwe jaar weer volop uitleven met allerlei nieuwjaarsrecepties. Het college van B en W van de gemeente Opsterland stond maandagavond in de rij om de wensen in ontvangst te nemen en uit te delen.

Het was weer een bont gezelschap dat zich verzamelde in de geheel ontruimde raadzaal van het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van allerlei organisaties, raadsleden en een enkele ‘losse’ burger waren van de partij op de nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst in jaren waren we weer ’s avonds welkom in plaats van aan het einde van de middag. En dat geeft mogelijkheden.

Op een parkeerplek voor het gemeentehuis was er protest van, hoe kan het ook anders, de actiegroep ‘Dizze Skâns moat bliuwe’. Zij hadden hun inmiddels bekende aanhangwagen meegenomen naar de hoofdplaats. Er werd binnen natuurlijk volop gesproken over hoe het nu verder moet met dit project. Het duurt raadsleden Johan Sieswerda en Klaas de Boer te lang. Zij hebben net voor de receptie een verzoek uitgedaan om er in februari in de raad al over te spreken.

Hoofdactievoerder Luit Beenen had ook nog andere belangen te verdedigen. Hij raakte druk ‘yn petear’ met buurtagenten over de snelheid van het verkeer bij hem voor de deur aan de Stationsweg. “Ik gean wolris yn in blauwe broek op de stoepe stean en dan set ik bytiden ek noch in KLM-pet op dy’t ik lizzen ha.” Het helpt allemaal niet veel. Maar consequent handhaven zit er ook niet in, maken de agenten hem duidelijk.

Cultuurlady Martine Mees was, net als altijd, alweer volop actief om het cultuurprogramma van Beetsterzwaag in de komende maanden onder de aandacht te brengen. Het begint zondag al met het nieuwe kunstinitiatief Art Beetsterzwaag. “Ik heb geruchten gehoord dat er een schilderij met een waarde van anderhalve ton te zien is.”

In een hoek van de raadzaal hebben Pieter Bijlsma van Albert Heijn Gorredijk en Tjeerd Douma van Aldi een onderonsje. Het zal vast over de plannen van de Aldi in de Hoofdstraat zijn gegaan. Douma vertelt later blij te zijn met de voortgang. “Der sit no echt gong yn. Wy hâlde de druk derop. It soe moai wêze at oan it ein fan it jier de fergunningen rûn binne.”

Jeroen van Balen van Van Wijnen Gorredijk loopt ook met een grote glimlach rond. Hij zal later op de avond met uw verslaggever als een van de laatsten het gemeentehuis verlaten. Het concept Fijn Wonen van Van Wijnen is een succes en hoe mooi is het dan dat de burgemeester in haar toespraak ook nog eens roept dat het in Opsterland fijn wonen is. Jaloers is uw verslaggever niet. Even later verschijnt tijdens de toespraak ook een cover van Sa! in beeld. Het jaar begint goed.

Nu we het toch over de krant hebben. Raadslid Jan van Dalen uit Bakkeveen maakt zich zorgen over de bezorging in eigen dorp, er zijn al geruime tijd twee vacatures voor bezorgers. Een vervelend probleem. In de Sa!-regio zijn op dit moment drie hardnekkige vacatures voor bezorgers: twee wijken in Bakkeveen en een wijk in Beetsterzwaag. Van Dalen, ook beheerder van bakkeveen.nl, plaatst de digitale krant iedere week op de site. Waarvoor dank. Hij beijvert zich ook bij wethouder Libbe de Vries om mensen zonder werk in te schakelen. “Mar dat sjit noch net bot op.”

Jolanda Brouwer van Plaatselijk Belang Ureterp heeft nog wel een actueel probleempje uit eigen dorp: het openbaar vervoer. Lijnen sluiten niet goed op elkaar aan, bussen zijn overbezet. Binnenkort meer hierover.

Wethouder Rob Jonkman heeft weer heel andere problemen. Hij wil maar wat graag af van overtollige kilo’s. Daarin treft hij in uw verslaggever een lotgenoot. Lezers herinneren hem regelmatig aan een eerdere afvalrace die in een column in de krant werd verslagen. Wethouder en journalist broeden op plannen om hier een passend vervolg aan te geven. De lekkere hapjes en de borrels van Het Witte Huis hebben ze in ieder geval op deze receptie aan zich voorbij laten gaan.