Serie Hier is het feestje

Bonte buurtcreaties geven Floralia kleur

Camera Sietse de Boer Potlood Wim Bras

Waar in andere dorpen de stoet versierde wagens achter de fanfare aan door de straten trekt, draait Langezwaag de traditie om. Op Floralia rijdt slechts één platte wagen. Met daarop fanfare OKK en de jury die de buurtcreaties ter plekke komt beoordelen. Fietsen slingeren er in een sliert achteraan.

Bij startpunt de feesttent worden de drie vrouwelijke juryleden met de keukentrap op de platte wagen geholpen om op de strobalen plaats te nemen tussen de blazers van OKK. “Eltsenien sit, fuort mar”, maant grotetromspeler Gooitzen trekkerchauffeur Hielke de Vries. Met een klap geeft Gooitzen de opmaat voor een vrolijke mars. Op naar It Paradyske, eerste halteplaats van de tocht langs veertien buurtcreaties.

Witte wieven

Alle buurten van Langezwaag kregen bij loting een kleur toegewezen, als leidend thema voor hun creaties. Onafhankelijke juryleden Jeanette van der Meij, Nynke Post en Roelie de Bos beoordelen de resultaten. “Wy binne frege”, zegt Nynke. “Soks dogge wy ek yn De Knipe by de optocht.” Wat er nog aan witte lakens in de ladekasten lag, hebben de bewoners van het Paradys verknipt tot straatversiering. Spookfiguurtjes in de bomen en de tuinen leiden naar een beeldengroep van ‘witte wieven’ aan de slootkant. De heksen grijnzen de juryleden vervaarlijk aan. Als de drie de lappenpoppen van wat dichterbij willen bestuderen, is er plotseling witte rook. Tot vermaak van de buurt deinzen ze met een gilletje achteruit. “Hoe ha se dat no dien?”

Kikkerwereld en zilveren bruiloft

Veel tijd voor verwondering is er niet. Rechtsom, bij de kerk linksom en de volgende stop dient zich aan. De drooggevallen vijver aan de Tjerkeleane hebben de bewoners omgetoverd tot een groene wereld van stripachtige wezens die eendrachtig ‘We all stand together’ zingen. Tussen de vele kikkertjes herkent Roelie de Hulk, Jeanette figuurtjes uit Minecraft. “Moai arrangement”, vindt Nynke.

Ondertussen dijt door het zwaan-kleef-aaneffect de stoet meefietsende dorpsbewoners achter de jurywagen steeds verder uit. Bij de Jister klinkt de bruidsmars en worden de jurydames getrakteerd op een heus tableau vivant. Gurbe en Loltsje zijn morgen 25 jaar getrouwd en spreekstalmeester Klaas neemt met rappe tong in vogelvlucht hun huwelijksleven door. De eerste kus, de komst van de baby, de aanschaf van hond en caravan; in mum van tijd transformeren de jonge Gurbe en Loltsje in het zilveren bruidspaar van vandaag. Hun gepast uitgedoste buren zwaaien hen met zilverkleurige vlaggen nog vele jaren toe.

Goudmijn

Wat gasbedrijf Vermilion in het buitengebied van Langezwaag doet, kunnen de bewoners van De Finne ook. In het voortuintje van Gert-Jan en Desiree zit goud in de grond, de buurt weet het zeker. Een spoorlijntje loopt over de oprit naar de tot mijningang omgebouwde garage. Mannen met beroete gezichten duwen karren met zware explosieven naar binnen. Opeens klinkt vanachter de flappen een luide knal en drijven stofwolken naar buiten. “Wy ha goud fûn.” Helaas heeft het kanariepietje van de mijn de ontploffing niet overleefd.

Suikerspin

Op het Skoalplein leidt een roze loper de juryleden naar de verlengde roze limousine midden in het plantsoen. Hoe de buurt de limo met Donald Trump als passagier heeft weten te regelen? Boukje houdt het op ‘lullen voor spullen’. “It Floraliabudget fan hûndert euro ha wy brûkt foar de oanklaaiing en it sûkerspinapparaat foar de bern.”  Met hun gekleurde welkomstdrankje in de hand wanen de jurydames zich even op een roze wolk. Dan klinkt alweer de stem van Gooitzen: “Avensearje, we ha noch tsien kreaasjes te gean.”