Nieuws

Bouwen met heft in eigen handen

Potlood Redactie

Plaatselijk Belang Terwispel heeft na vier jaar voorbereiding een plan opgesteld voor de bouw van 20 woningen. Door de ontwikkeling in eigen hand te nemen en met behulp van een private investeerder zonder winstoogmerk is binnen het plan ook realisatie van starterswoningen mogelijk.

Terwispel De wens voor nieuwe woningen speelt in Terwispel al langer. Een concreet plan voor nieuwbouw in de hoek Kolderveen-De Streek, achter het beroemde café van Jolke, sneuvelde in de economische crisis van 2008 en later. Plaatselijk Belang initieerde in 2016 een Denktank om over de toekomstige leefbaarheid van het dorp na te denken. “Om de sociale structuur overeind te houden, moet het dorp het aantal inwoners op peil houden”, betoogt Jos van der Veldt, een van de leden van de Denktank. “Bovendien is er in het dorp behoefte aan woningen voor alleenstaande ouderen en wil de in het dorp opgegroeide jeugd graag in Terwispel wonen. Er is dus ook behoefte aan starterswoningen.”

Na het bekijken van meerdere locaties acht de Denktank woningbouw op een deel van de eerder bedachte uitbreidingslocatie het meest kansrijk. Het plan bestaat uit twintig hoofdzakelijk koopwoningen, deels vrijstaand, deels meerdere woningen onder één kap. “Dat aantal is nodig om ook starterswoningen te kunnen realiseren. Wij streven naar een grondprijs onder de 200 euro per m2, dat is met deze aantallen mogelijk.” Om kosten te besparen wil Terwispel het plan zelf laten realiseren door een nog op te richten Stichting Woningbouw Hooyweghe, die de grond koopt van de gemeente Opsterland. De stichting leent rentevriendelijk geld bij Van der Veldt Beheer, een particuliere bv van Jos en Riek van der Veldt. “Wij willen ons vermogen graag inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Dit plan past helemaal bij ons gedachtegoed.” Bij toedeling van de woningen krijgen inwoners van Terwispel voorrang. Dat geldt ook voor Terwispelaars die in het dorp zijn geboren en getogen, maar nu vanwege de woningkrapte elders wonen. Volgens Van der Veldt staan er al meer dan 25 namen van belangstellenden op papier.

Onderdeel van het plan is een woonvorm met zes relatief kleine huurwoningen voor ouderen: Wispeler Hooywech. De woonvorm bevat een extra ruimte die bewoners naast hun eigen woning als huiskamer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het vieren van verjaardagen. Op de verdieping is ruimte voor drie slaapkamers met wasgelegenheid. Plaatselijk Belang denkt met de inpassing van dit plan ook een heel eind tegemoet te komen aan de direct omwonenden die eerder niet blij waren met het grote uitbreidingsplan.”

De gemeente Opsterland is onder de indruk van het plan. Volgens wethouder Anko Postma wil Terwispel echter meer woningen dan Opsterland nu kan bieden. “We hebben afgesproken samen de vervolgstappen te maken om tot een voldragen plan te komen. Het is een mooi initiatief van onderop, maar wel met een nieuwe constructie. Financieel en juridisch zijn er nog enige haken en ogen waar goed naar moeten kijken.”