Cultuur

Brassband De Lofklank Ureterp bestaat 40 jaar

Camera Willy Wilpstra Potlood Keimpe Vlietstra

Bij het 40-jarig jubileum van Brassband De Lofklank kijken de Oerterper muzikanten niet alleen maar terug. De blik van de jubilaris is ook zeker op de toekomst gericht. De band is weer op volle sterkte en in Ureterp is nog talent genoeg, zo blijkt uit De Oerband.

De voorbereidingen voor het jubileum zijn in volle gang. De muziekkeuze is gemaakt. Dirigent Gerk Huisma: “It wurdt in konsert mei in protte fariaasje. Grutte wurken fan Bach, mar ek moderne nûmers. Spesjaal foar ús âld-leden ha wy in pear nûmers út harren tiid wer ynstudearre, lykas it bekende The Floral Dance en de muzyk út de film Robin Hood. Mar ek wat koraalmuzyk, derby komt de moaie klank fan de brassband goed ta syn rjocht.” De bestuursleden Jan de Vries en Siebe Reiding zijn trots dat De Lofklank weer een volledige bezetting kent. Voorzitter Eritia Weening: “Wy ha no sa’n tritich leden, sawat likefolle mannen as froulju. De jongste is 12, echt in talint,  en de âldste 62. En wy binne wiis mei De Oerband, dat is ús takomst. Wy ha in aktyf jeugdbelied.”

Onder leiding van Trienke Gietema is De Oerband ook al volop aan het repeteren voor de jubileumavond. De jeugdband is een gezamenlijk initiatief van de Ureterper muziekverenigingen om jongeren een zo goed mogelijke opleiding te geven.

Aan activiteiten geen gebrek bij De Lofklank. Naast deelname aan de jaarlijkse Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK), het traditionele kerstconcert en het voorjaarsconcert treden ze op voor bejaarden en ondersteunen ze kerkdiensten in onder andere Frieschepalen en Ureterp. “Yn Fryske Peallen binne wy dan mei in heale ploech, oars passe wy der net yn.” In juni gaat de brassband naar een muziekevenement op het Duitse eiland Borkum.

Tussen 1989 en 2008 beleefde De Lofklank een topperiode. Siebe Reiding: “Doe hellen wy alve kear in earste priis by de NBK en promovearren wy fan de fjirde nei de twadde divyzje. Dêr spylje wy no al sa’n tweintich jier.” In die periode speelde de band met Engelse topsolisten als Steve Sykes en Ben Godfrey. Maar ook de optredens op Survento, een internationaal muziekevenement in Surhuisterveen, leverden acht keer een eerste prijs op. Gerk Huisma is ruim drie jaar dirigent van De Lofklank: “Us ambysje is om mei te spyljen yn de boppekant fan de twadde divyzje. En dat moat ek slagje want it is in fanatike ploech, de sfear is goed en wy genietsje fan it meielkoar muzykmeitsjen.”

Het gaat nu goed met de band. “Mar der ha ek wol mindere tiden west. Dan moasten wy muzikanten liene fan oare bands. Doe binne der ek wat korpsen yn de omkriten opholden en dat hat ús wer wat leden opsmiten”, vertelt Siebe Reiding, de man die ook verantwoordelijk is voor de jubileumexpositie. Vrijwel alle posters, foto’s, prijzen, krantenartikelen, juryrapporten en billboards uit de afgelopen veertig jaar zijn op de jubileumdag te bewonderen.

De Lofklank viert het jubileum op zaterdag 17 maart (20.00 uur) in GKv De Levensbron aan De Feart. Speciale gast is solist Folkert-Hans Tolsma; hij zorgt ook na afloop van het concert voor feest. Entree voor het concert: 7,50 euro (voorverkoop); 10 euro (aan de kassa); t/m 12 jaar gratis. Voorverkoop: 06-4647 4503 of info@delofklank.nl.