Nieuws

Brede school Beetsterzwaag definitief bij voetbalvelden

Camera Google Maps Potlood Arend Waninge

De geplande nieuwe brede school in Beetsterzwaag wordt alleen een school met kinderopvang. Het idee voor een gebouw met daarin naast het onderwijs plek voor allerlei andere partijen uit het dorp lijdt schipbreuk op de kosten. De brede school komt definitief bij de voetbalvelden.

Belangstelling was er te over, de afgelopen jaren. Maar liefst 21 verenigingen en organisaties zagen wel heil in het idee om in een nieuwe brede school in Beetsterzwaag samen te werken met het onderwijs. Maar vorig jaar klonken er al waarschuwingen vanuit het gemeentehuis en het onderwijs: aanhaken graag, maar neem dan wel zelf geld mee. Op die financiële voorwaarde sneuvelt het plan nu. De kosten per vierkante meter zijn bijvoorbeeld voor voetbalvereniging De Sweach te hoog. Bovendien bleek ook het delen van ruimtes met het onderwijs in de praktijk niet haalbaar. De scouting, een andere geïnteresseerde partner, kiest liever voor een bestaand gebouw met sfeer en uitstraling die bij de scouting past. Ze zijn met de Cornelia-Stichting in overleg over een gebouw achter op het terrein van Revalidatie Friesland.

De gemeenteraad koos in februari dit jaar de locatie nabij de voetbalvelden als voorkeurslocatie voor de bouw van de nieuwe brede school, maar gaf het college van B en W ook opdracht om de huidige locatie van De Trime als alternatieve locatie door te rekenen. Conclusie: de kosten voor beide locaties verschillen amper. Maar volgens het college geeft de locatie aan de Vlaslaan op termijn veel meer mogelijkheden. Bovendien komen er dan twee locaties vrij, waarvan nieuwe invulling de gemeente geld kan opleveren. De Trime valt daarom nu af als alternatieve locatie. De brede school is nu omgedoopt in kindcentrum en scholenkoepel Comprix wordt formeel bouwheer van het project. Het gebouw moet er in 2021 staan.

In het project Kansen voor Beetsterzwaag kregen inwoners en organisaties uit Beetsterzwaag de afgelopen twee jaar uitgebreid de kans mee te praten over de locatie van de nieuwe brede school, waarin in ieder geval basisscholen De Paedwizer en De Trime samen verder konden. Voor het onderwijs lag de ideale plek nabij Revalidatie Friesland zodat er een unieke samenwerking met School Lyndensteyn mogelijk was. Dat bleek echter een te ingewikkelde en tijdrovende operatie. Uiteindelijk koos het dorp en daarna de raad voor de locatie bij de voetbalvelden als meest ideale locatie. Een locatie die ook veel kansen zou bieden voor de voetbalvereniging die dringend op zoek is naar vervanging van de huidige gebouwen. Nu samenwerking in de brede school niet haalbaar is, kijkt de voetbalvereniging samen met de gemeente Opsterland naar alternatieven.

Het kindcentrum is zo dicht mogelijk bij De Buorskip gepland, zodat er voldoende ontwikkelmogelijkheden overblijven voor de voetbalverening. De drie partijen onderzoeken samen met de nabijgelegen kerk mogelijkheden om samen te werken op het terrein van energie, beheer van gebouwen, de inrichting van de buitenruimte, internet en beveiliging.

Het college vindt niet dat het project Kansen voor Beetsterzwaag met deze uitkomst mislukt is. Volgens burgemeester Ellen van Selm is er in het dorp veel losgemaakt en in beweging gezet. “Er zijn veel kanshebbers in beeld gebracht. En dit is uiteindelijk wat het dorp wil”, zo sprak ze vorige week op een persbijeenkomst. “Voor ons was het proces net zo belangrijk als de uitkomst.”