Nieuws

Buurt investeert samen in duurzame energie

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge

Het begon met een geintje, maar het vervolg was serieus. Nu zijn zestien buren en familieleden aan de Schoterlandseweg in Jubbega samen eigenaar van energiecoöperatie Sinnebuorren. Gewoon door samen te werken en kansen te zien.

“Wy ha de lêste dagen al 752 kWh levere. Mei de besparring van de CO2-útstjit ha wy dêrmei al in dikke beam rêden.” Sjoerd Jongsma praat zijn buren bij tijdens de officiële opening van Sinnebuorren, de kleine energiecoöperatie aan de Schoterlandseweg in Jubbega. Het dak van zijn ligboxenstal telt 198 zonnepanelen. Jaarlijks goed voor 55.000 kWh elektriciteit, voldoende capaciteit voor de zestien buurtgenoten die meedoen aan de coöperatie.

Geintje

Het begon als een geintje. De familie Jongsma verving het dak op de boerderij en de buren begonnen over zonnepanelen. Daar had Jongsma wel oren naar, maar dan vooral op de stal waarvan het asbestdak ook aan vervanging toe was. “Lis dan mar in kabel ûnder de dyk troch”, lachte overbuurman Anne Kok. En zo ging het balletje rollen. Kok en Jongsma bezochten voorlichtingsavonden en schakelden de hulp in van de financieel goed onderlegde buurman Koos van den Bergs. Samen met een onderzoeksbureau werkten ze het plan uit voor een gezamenlijk zonnedak. Jongsma: “Sa’n buro bist eins wol nedich, der binne nochal wat rigeltsjes.”

Voor een infoavond in het Streekcentrum nodigden ze gericht buren en familieleden uit, waarvan ze dachten dat die wel interesse zouden hebben. De maximaal zestien deelnemers waren vrij snel bij elkaar. De individuele deelname varieert van 8 tot 28 panelen. Van den Bergs: “Mar krekt wat elts nedich hat. Mear kapasiteit moatst net nimme, dat is net geunstich.” De coöperatie werkt volgens de postcoderoosregeling, waardoor de deelnemers een korting op de energiebelasting ontvangen. Sinnebuorren levert de stroom aan Energie VanOns, de noordelijke stroomleverancier van lokale coöperaties. Het project is deels gefinancierd door de leden. Zij betalen 99 euro per zonnepaneel en een contributie van 17,50 per jaar. De rest financiert de coöperatie met een lening. Jongsma: “Wy ferwachtsje alles yn sân jier werom te fertsjinjen.”

Monumentenstatus

De buren zijn enthousiast over het project, zoals overbuurvrouw Gerrie Eikelboom. “Dit is voor ons een prachtige oplossing. Wij wonen in de oude pastorie, een monument. Wij wilden wel investeren in zonnepanelen, maar op ons pand is dat nogal lastig vanwege de vorm van het dak en de monumentenstatus. Met Sinnebuorren zijn we nu toch duurzaam bezig.”

Jongsma ontvangt van Sinnebuorren een jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Door het project verdubbelde de provincie bovendien de subsidie van de sanering van het asbestdak op de stal tot 9 euro per vierkante meter. “Dat is moai meinaam. Mar it allermoaiste is dat wy dit as buert meielkoar opset ha. Sa moai kin in buert wêze. Prachtich.”