Nieuws

Buurt Terwispel valt tussen wal en schip

Camera Sietse de Boer Potlood Arend Waninge Map Glasvezel buitengebied

Veertien buren in Terwispel wachten met smart op snel internet. Ze vallen buiten de boot bij aanleg van glasvezel, ook een Ziggo-aansluiting blijkt niet mogelijk.

Eindelijk, dacht makelaar Beke Hendriksma. Al jaren wacht ze op snel internet. De ontnuchtering volgde bij de postcodecheck. Haar buurtje aan De Streek in Terwispel valt niet onder de witte adressen, aansluiten op het Ziggo-netwerk is ook niet mogelijk. Samen met veertien buurtgenoten zit ze nu in de wachtkamer bij Kabelnoord.

De eerste alarmbel rinkelde toen ze in de Sa! las dat alle adressen in het buitengebied die in aanmerking komen voor de aanleg van glasvezel een speciale krant hadden gekregen. “Dy hiene wy net hân en oaren op de buert ek net, die bliken doe’t ik rûnfrege.” De postcodecheck leerde dat de adressen niet op de lijst met witte adressen straat. De Streek is vanaf het dorp tot aan de kerk aangesloten op het Ziggo-netwerk. En de straten verder weg van het dorp komen wel in aanmerking voor aansluiting. “Wy falle krekt tusken wâl en skip.” Beke vroeg rond. Van de zeventien adressen op de buurt willen er veertien graag meedoen. “Wy ha it trochjûn oan Kabelnoord. No is it ôfwachtsjen.” Kabelnoord werkt met een door de provincie verstrekte adressenlijst. Volgens woordvoerder Anja Cornelissen zijn er echter meer buurten die hierdoor buiten de boot dreigen te vallen. “Wij inventariseren deze adressen en gaan dan met de provincie in overleg.”

‘Sa moat it net hoege’

Beke Hendriksma hoopt vurig dat het alsnog goed komt. Haar makelaardij Mijn Buitenplaats heeft kantoor aan huis. Ze moet veel foto’s en filmpjes uploaden naar bijvoorbeeld de Funda-site. “Dat kostet somtiden oardel oere en dan krekt op it lêst kin it noch fêstrinne.” Nu zet haar zoon die in Gorredijk woont de data soms op Funda. “Dan is it yn fiif minuten klear, mar dat moat sa net hoege fansels.”

Als makelaar is Beke vooral actief in het buitengebied. Ze weet daardoor uit ervaring hoe belangrijk snel en stabiel internet is voor potentiële kopers. “Minsken ha faak al in postkoadecheck dien en freegje nei it ynternet. Ik ha al kandidaten hân dy dêrom ôfheakken.” Beke heeft veel contact met mensen die uit het westen naar het noorden willen, vaak met behoud van hun baan in het westen. Ze werken dan één of twee dagen per week vanuit huis. “Dan is in snelle ferbining belangryk, dat binne se boppedat yn it westen ek wend.”

Toch vindt de makelaar het moeilijk iets te zeggen over de invloed van aan- of afwezigheid van een glasvezelverbinding op de waarde van een woning in het buitengebied. “Dat is lêstich yn jild út te drukken, mar yn de eagen fan hieltyd mear minsken heart it gewoan by in wenning. It wurdt in basisbehoefte. Hûzen sûnder snel ynternet wurde rap oan minder ynteressant.”

Ook buiten de boot?

Kabelnoord roept iedereen in het buitengebied die denkt buiten de boot te vallen voor de glasvezelaansluiting op zich te melden. Het gaat dan om adressen zonder een internetaansluiting met een minimale snelheid van 30 Mbps, adressen die per post geen informatie van Kabelnoord hebben ontvangen en die zowel op de postcodecheck bij glasvezel.frl als bij Ziggo niet in aanmerking komen voor een aansluiting. Aanmelden kan via contactformulier op glasvezel.frl. Kabelnoord inventariseert deze adressen en gaat dan met de provincie in overleg of deze adressen alsnog als wit adres aangemerkt kunnen worden.

Tussenstand: 24,2 procent

Om glasvezel in het buitengebied te kunnen aanleggen moet minimaal 60 procent van de 2.347 Opsterlandse ‘witte’ adressen zich hebben ingeschreven op de peildatum 19 november. Sa! houdt wekelijks de stand bij. Ten opzichte van vorige week (18,4%) hebben zich iets meer adressen aangemeld. Koplopers zijn nog altijd het buitengebied van Olterterp en Langezwaag waar meer dan 50 procent zich hebben ingeschreven. Veel dorpen schommelen tussen de 20 en 35 procent. Achterblijvers zijn de buitengebieden van Bakkeveen (16,8%) en Gorredijk (11,1%). glasvezel.frl

Lees meer over de serie glasvezel in het buitengebied:

▶ Bouwmaterialenhandel Van der Meulen: drie aan elkaar geknoopte telefoondraden

▶ Harry en Tryntsje Berga: gek van dat ronddraaiend cirkeltje

▶ Volop belangstelling voor glasvezel in het buitengebied