Ondernemen

Café Neys sluit de deuren

Potlood Arend Waninge

De aangescherpte normen en controles rond het coronavirus zijn voor Café Neys de druppel. Het bij jongeren populaire café in Gorredijk sluit per direct de deuren. Beneden in het café mogen uitbaters Ronny en Maaike 22 mensen ontvangen, op de bovenverdieping nog eens twaalf. “Dat kin lang net út. Dat kostet alle kearen jild. Sa is der gjin takomst. De kâns op kontroles wurde ek hieltyd grutter en je ha samar te folle minsken binnen”, aldus Ronny.

Nadat de horeca de deuren weer mocht openen, richtte Neys voor de zomer aan de overkant van de straat een groot terras in. “Dat hat in pear goede wiken opsmiten, mar it moaie waar is sa ek foarby.”

Café Neys zou in ieder geval doorgaan tot november 2021. Het pand is verkocht aan ALDI in verband met realisering van een nieuwe supermarkt aan de Hoofdstraat. “Wy hiene goede ôfspraken mei ALDI dat wy noch oant takom jier november troch koene. Takom wike soene wy de hântekeningen sette, mar it kin sa net langer.”

Het besluit is de laatste dagen toch nog vrij snel tot stand gekomen. Woensdag was er nog overleg met de gemeente Opsterland. Dat gaf Ronny en Maaike ook geen uitzicht op verbeteringen van de situatie.

Café Neys en haar voorgangers stonden ruim 22 jaar bekend als het feestcafé van Gorredijk. De beslissing valt Ronny zwaar. “Hielendal omdat wy no net fatsoenlik ôfskied nimme kinne fan ús publyk.”